<![CDATA[]]>

Unga får fortsätta jobba extra

Camilla Björkman

Publicerades: 10 september, 2012

Efter skarp kritik backar Arbetsmiljöverket från flera av sina förslag som försvårar för småföretagare att anställa ungdomar. Skoltid kommer inte att räknas in i arbetstiden och man har tagit bort förbudet mot kassaarbete.

Det rapporterar branschorganisationerna Svenskt Näringsliv och Svensk Handel.

– Detta var två av de viktigaste frågorna i det ursprungliga förslaget och något vi har varit väldigt engagerade i. Skoltid och arbetstid ska inte läggas ihop. Det ursprungliga förslaget skulle inneburit att ingen under 18 år som studerar skulle kunna ha ett extraarbete under helger, säger Johan Bark, arbetsmiljörådgivare på Svensk Handel.

Det var i april 2009 som förslaget om nya regler för minderåriga i arbetslivet kom från Arbetsmiljöverket. Syftet var att bättre följa EU-direktiven i stället för gamla föreskrifter från 1996.

Dessa punkter stack särskilt ut i förslaget:

  • Skoltid skulle räknas in i den totala veckoarbetstiden, som inte fick överstiga 40 timmar per vecka.
  • Ensamarbete var omgärdat av restriktioner, vilket skulle göra att unga inte kunde sälja jultidningar och dela ut reklam på egen hand.
  • Ingen under 18 år skulle få arbeta i en utgångskassa.

Arbetsgivare som bröt mot reglerna hotades med böter.

Men förslaget fick skarp kritik från både företrädare från branschorganisationerna och företagare. Framförallt småföretagare skulle få svårt att anställa ungdomar som vill ha extrajobb.

Nu slopas därför flera av förslagen.

– Allt har vi inte fått igenom, men de viktigaste huvudpunkterna är tillgodosedda, säger en nöjd Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.