”Vi måste spara i ladorna”

Camilla Björkman

Publicerades: 12 oktober, 2010

Enligt finansminister Anders Borg består höstens stadsbudget av tre viktiga punkter: att få ordning och reda i offentliga finanser, att öka sysselsättningen och att hålla ihop samhället. Se här intervju med honom när han själv berättar om dem.

Enligt Borg själv består budgeten av följande tre grundpelare:

1. Ordning och reda i offentliga finanser. "Vi måste tillbaka till överskott så att vi före nästa kris har så god ordning att vi sparat i ladorna för att kunna möta även den nedgången."
2. Jobb och arbete. Att säkra att sysselsättningen fortsätter att växa.
3. Sammanhållningen. Sverige ska vara ett samhälle som håller ihop och då är det viktigt att vårda det.

Se här en intervju med Anders Borg där han berättar vad satsningarna innebär rent konkret.

Klicka på pilen för att starta klippet.