<![CDATA[]]>

Borgs budget vill få dig att anställa

Camilla Björkman

Publicerades: 12 oktober, 2010

Det ska bli lättare och billigare för företag att anställa unga och folk i utanförskap, sa finansminister Anders Borg när han på tisdag morgon lämnade sitt förslag till statsbudget 2011. Här är hans åtgärder för hur det ska gå till.

Finansministern var försiktigt positiv när han på tisdag morgon presenterade statsbudgeten för 2011. Enligt hans prognos stiger BNP med 4,8 procent i år och med 3,7 procent 2011. Dessutom räknar Borg att arbetslösheten blir 8,4 procent i år och faller till 8,0 procent nästa år. År 2014 ska den vara nere i 6 procent.

– Regeringens främsta mål är att föra Sverige tillbaka till full sysselsättning. Vi fortsätter därför att arbeta för att stärka arbetslinjen och minska utanförskapet, sa Borg om budgeten.

Däremot varnar han för att ta ut svängarna i ekonomin. Sverige befinner sig fortfarande i en lågkonjunktur med hög arbetslöshet, och det finns risker att utvecklingen ska bli sämre än väntat:

– Det är därför viktigt att vi säkrar att de offentliga finanserna åter visar överskott liksom att vi förhindrar att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. De kommande åren med hög tillväxt ska tas till vara så att fler, även de om ofta haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, börjar arbeta.

En viktig del i statsbudgeten handlar därför om åtgärder för att få in fler på arbetsmarknaden. För dig som småföretagare vill Borg göra det lättare att anställa folk som är utanför arbetsmarknaden, bland annat med följande åtgärder:

  • Subventioneringen av instegsjobb för invandrare höjs.
  • Höjt anställningsstöd för att anställa funktionshindrade.
  • Två särskilda anställningsformer för lärlingar ska införas.

Det finns även andra åtgärder i budgeten som rör dig som företagare, bland annat:

  • En utredning som ska se över möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i särskilt utsatta områden, så kallade nystartszoner.
  • Stärkt innovationskraft genom bland annat satsning på ALMI:s rådgivnings- och mentorverksamhet.
  • Satsningar på regelförenkling för företagen.
  • Exportrådgivning till små- och medelstora företag.

Om Borg får pengar över kan du som företagare vänta dig:

  • Ett femte jobbskatteavdrag.
  • Höjd gräns för statlig inkomstskatt.
  • Halvering av restaurang- och cateringmomsen.

Totalt ska alla reformer i statsbudgeten under 2011 kosta 13 miljarder kronor.