JOHANNA FÖRVERKLIGADE SIN COACHDRÖM

”Tack Bolagsverket, för att ni sa nej!”