Mall för likviditetsbudget för aktiebolag – ladda ned gratis

Nu kan du ladda ned Driva Egets interaktiva mall för likviditetsbudget – anpassad för aktiebolag. Mallen är i excel-format och är kostnadsfri.

En likviditetsbudget är viktig för nästan alla företag, då den hjälper till att förutse och hantera företagets kassaflöden. Budgeten ger en överblick över de förväntade in- och utbetalningarna över en given period, vilket är kritiskt för att säkerställa att företaget kan möta sina kortfristiga finansiella åtaganden. Det vill säga – betala i tid!

Psst! Om du driver enskild firma – hittar du en mall för likviditetsbudget (anpassad för enskild firma) här

Vad ska en likviditetsbudget innehålla?

Det beror helt på ambitionsnivå – men grunden i en likviditetsbudget är följande:

  1. Inbetalningar: Försäljningsintäkter, erhållna lån och andra inkomstkällor.
  2. Utbetalningar: Kostnader för varor och tjänster, löner, hyror, räntor, och eventuella avbetalningar på lån.
  3. Periodicitet: Vanligen månadsvis, men kan anpassas efter företagets behov.
  4. Jämförelse: En jämförelse mellan budgeterade och faktiska flöden för att identifiera avvikelser (ibland överkurs, men väldigt bra!)

Tips! Ladda också ned Driva Egets kostnadsfria mall för affärsplan

Vanliga misstag i en likviditetsbudget

Och medan vi har dig på tråden – försök att undvika de här misstagen när du gör din likviditetsbudget.

  1. Överskattning av inbetalningar: Att vara för optimistisk om försäljning och inkommande betalningar kan skapa en orealistisk bild av företagets finansiella hälsa. Var hellre pessimistisk och bli glatt överraskad!
  2. Underskattning av utbetalningar: Att inte ta med alla potentiella kostnader eller underskatta kostnadernas storlek kan leda till likviditetsbrist.
  3. Ignorera säsongvariationer: Många företag har säsongbundna svängningar i sin verksamhet, vilket måste beaktas för att inte skapa finansiell stress under lågsäsong.
  4. Ingen regelbunden uppdatering: Likviditetsbudgeten bör uppdateras regelbundet för att återspegla verkligheten och möjliggöra proaktiva åtgärder vid behov.

Genom att undvika dessa misstag och jobba med en smart likviditetsbudget kan ditt företag säkerställa en stabil ekonomisk grund och förbättra era möjligheter till långsiktig framgång. Och framförallt – slippa stå där med tomt bankkonto! Men det räcker inte med Driva Egets mall för likviditetsbudget för aktiebolag – du behöver jobba igenom den ordentligt och anpassa den över tid. Lycka till!