Mall för likviditetsbudget för enskild firma – ladda ned gratis

Nu kan du ladda ned Driva Egets interaktiva mall för likviditetsbudget för enskild firma. Mallen är i excel-format och är kostnadsfri.

En likviditetsbudget är vital för en enskild firma eftersom den ger en klar bild av företagets kassaflöden och förmågan att hantera kortfristiga ekonomiska åtaganden. Det är särskilt viktigt för enskilda firmor, där ägarens personliga och företagets ekonomi ofta är sammanflätade.

Psst! Om du driver aktiebolag – hittar du en mall för likviditetsbudget (anpassad för aktiebolag) här

Vad ska en likviditetsbudget för enskild firma innehålla?

En likviditetsbudget för enskild firma är i stort samma sak som en likviditetsbudget för aktiebolag, men skiljer sig något åt. Här är en kort sammanfattning av vad den innehåller (men lättast är förstås att kolla direkt i Driva Egets mall för likviditetsbudget för enskild firma).

  1. Inbetalningar: Intäkter från försäljning och andra inkomstkällor.
  2. Utbetalningar: Operativa kostnader som material, löner, hyra, samt personliga uttag.
  3. Kassaflödesanalys: En månatlig eller kvartalsvis uppskattning av kassabehovet.
  4. Buffert: En plan för oväntade utgifter eller inkomstbortfall (OBS! Ej med i Driva Egets mall för likviditetsbudget för enskild firma)

Tips! Ladda också ned Driva Egets kostnadsfria mall för affärsplan

Skillnader mellan likviditetsbudget för enskild firma och aktiebolag

Aktiebolag och enskild firma har olika regler och lagar – och det påverkar också din likviditetsbudget. Här är några saker som skiljer bolagsformerna åt.

  1. Personligt ansvar: I en enskild firma är ägarens personliga ekonomi direkt kopplad till företagets, vilket gör det ännu viktigare att ha en noggrann uppföljning av likviditeten.
  2. Skatteskulder: Skatter hanteras annorlunda i enskilda firmor jämfört med aktiebolag, vilket påverkar hur skattebetalningar planeras i likviditetsbudgeten.
  3. Uttag och investeringar: I en enskild firma kan ägaren ta ut pengar ur företaget mer flexibelt, vilket behöver beaktas i likviditetsbudgeten.
  4. Omfattning: Enskilda firmor har ofta enklare strukturer, vilket kan innebära att likviditetsbudgeten blir mindre komplex jämfört med ett aktiebolag.

För enskilda firmor är det viktigt att skilja på personliga pengar och företagets pengar. En noggrann likviditetsbudget hjälper till att upprätthålla denna gräns och säkerställer att det finns pengar i kassan över tid.