<![CDATA[]]>

”Avgiftssänkningarna ett krångligt lapptäcke”

Redaktionen

Publicerades: 1 september, 2014

Alliansens högtidliga skrivningar i sitt valmanifest rimmar inte med den faktiska politiken, skriver Förtagarnas VD  Elisabeth Thand Ringqvist i ett debattinlägg.  Hon menar att de olika sänkningarna av de sociala avgifterna blivit ett krångligt lapptäcke.

Driva Egets öppnar nu sajten för debatt inför valet. Här är ett första inlägg från Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist:

Alliansens valmanifest innehåller många företagarpolitiska förslag som har presenterats tidigare av de enskilda allianspartierna. Den största nyheten ligger faktiskt i anslaget och att de lyfter fram hur viktiga småföretagare är för Sveriges utveckling och tillväxt.

Formuleringar såsom ”drivkrafter för jobb och goda villkor för företagande kan aldrig ersättas av arbetsmarknadspolitik, platser och program” kan låta otydlig, men är en tydlig prioritering för politiken de kommande åren.

Att alliansen har fokus på jobben är bra, men de tar inte tillräckligt stora grepp för att underlätta för företagare som vill växa och skapa nya jobb.

Några av de förslag som det talats om tidigare har blivit mer konkreta i valmanifestet, medan andra förslag fortfarande är mer viljeinriktning är färdigformulerade reformer, till exempel förslagen om att öka möjligheterna att nyttja personaloptioner samt att underlätta för generationsskiften.

Satsningarna på infrastruktur är en förutsättning för företagande, tillsammans med satsningar på bredband och 4G i hela landet.

Det är också glädjande att några nya steg tas inom förenklingsområdet. Efter fyra år vågar man nu utöka undantaget för revisionsplikt för företag.

Det fanns en bild att denna förenklingspolitik politik skulle dränera statskassan på pengar, men det visade sig inte stämma. Skatteverket får ett nytt uppdrag att mäta och kartlägga den tid som företag ägnar åt skatteadministration och att föreslå åtgärder för att minska detta. Det är också bra att det ska ställas krav på myndigheter och kommuner att sätta tydliga tidsgränser för handläggningstider.

Att alliansen föreslår ett minskat sjuklöneansvar är mycket välkommet. Det är också en fråga där det finns en majoritet i den nuvarande riksdagen för att göra en sänkning. Alliansens förslag för att förändra högkostnadsskyddet minskar dessutom det regelkrångel som finns idag.

På lärlingsområdet så är det positivt att de vill ge arbetsgivarna ökat inflytande. Men ska lärlingsutbildningen bli riktigt bra krävs att skolan också har byggt upp en kapacitet så att lärlingsutbildningen håller hög kvalitet.

För Företagarna är skatteområdet den stora besvikelsen. Det enda som utlovats där  är ett gammalt förslag om att sänka arbetsgivaravgifterna för unga under 23 år.

Den förändring är naturligtvis klart positiv för företag som anställer många unga medarbetare, men för företagen så är de olika arbetsgivaravgiftssänkningarna ett lapptäcke som är krångligt att hålla reda på.

Alla Sveriges företagare behöver sänkta kostnader för att anställa, det är idag det enskilt största tillväxthindret som står i vägen för deras utveckling och tillväxt. De högtidliga skrivningarna i valmanifestets rimmar på så vis inte riktigt med den faktiska politiken.

Det ska dock understrykas att det å andra sidan inte finns några skattehöjningar som kommer att drabba småföretagare i någon vidare utsträckning.

Sammanfattningsvis är vinnarna i alliansens valmanifest företagare med anställda som är yngre än 23 år, företag i restaurangbranschen, samt företag i infrastruktur- och byggsektorerna. Förlorarna är tyvärr kunskaps- och tjänsteintensiva företag som inte har unga anställda.

Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna 

____________

Vad tycker du om åsikterna i debattartikeln? Vad säger du om valmanifestet? Skriv in dina kommentarer nedan.

Mer om valmanifestet här.