Damberg och Vinnova måste nu få ge företagen växtkraft

Anders Andersson

Publicerades: 10 november, 2014

Jag läser småföretagarförslagen i Alliansens skuggbudget. Men vad hjälper det att jag tycker att en del av idéerna är bra? För jag tror inte att dessa blir verklighet, oavsett vilket av dessa två alternativ som inträffar vid budgetomröstningen i riksdagen den 3 december:

  1. Det troligaste är att Sverigedemokraterna då lägger ned sina röster. Inte skulle de vilja orsaka nyval genom att rösta på Alliansens förslag nu när de inte ens har en partiledare i tjänst. De vill säkert bara demonstrera sin makt genom att dröja med besked i frågan.
  2. Om de trots allt röstar på Alliansens förslag blir det regeringskris och förmodligen nyval. Och då blir det helt andra statsbudgetar än de vi nu fått se. Vilka som ska regera efter ett nyval är också en fullständigt öppen fråga.

Så låt oss nu ställa in oss på det troligaste alternativet och de små positiva tecken som nye näringsminister Mikael Damberg kommer med. Jag hoppas då en del på det Innovationsråd som han och statsministern nu är på väg att tillsätta.

Han fick häromdagen en rapport om hur konkurrenssituationen ska hanteras för life science, medicinteknik och bioteknik. I den sektorn finns 1 500 svenska företag i en tillvaro där strukturerna förvandlas blixtsnabbt. Se bara på alla de sparkade medarbetarna på Astra Zeneca som nu är på väg att starta eget.

– Detta är kunskapsintensiv högteknologi där Sverige vill konkurrerar, säger han till DI.

Rapporten tar upp hur forskningen kan bli bättre och mer komma företagen till nytta för landets företag. Damberg vill styra om riskkapitalet till nya företag inom denna sektor.

Samtidigt som jag läser om dessa positiva tongångar hör jag ett inslag i Ekonomiekot om Vinnovas forskningssatsningar. Ekot har hittat en företagare som fått forskarstöd och tycker att detta var slöseri med skattepengar.

Det passar bra in för att kunna vinkla ett inslag på att ett Innovationsråd inte är en bra idé.

En rapport från Tillväxtanalys om Vinnovas innovationsstöd till små och medelstora företag visar nämligen att finansieringsformerna Forska och Väx och Vinn inte har haft någon effekt på tillväxten i företagen fem år efteråt.

– Min slutsats är att det hade varit mycket bättre att försöka förbättra företagsklimatet generellt för företagarna än att politikerna ska försöka plocka vinnare för det lyckas de inte med, säger Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef på Handelns Utredningsinstitut, som gjort rapporten.

Men jag undrar om detta verkligen är rätt slutsats. För många småföretag är dessa finansieringar enda möjligheten när banken och riskkapitalisterna sagt nej.

Upplägget är dessutom bättre än rena bidrag och lån som skrivs av när projekt misslyckas. Ett företag som får pengar från Forska och Väx måste själva ställa upp med lika mycket pengar som vad bidraget är – och det är inte politikerna som avgör vilka som ska få pengar.

Denna utredning är alldeles för tunn för att ge argument för neddraget stöd till småföretag. Att få finansiering är ett av de största problemen för många småföretag. Det finns massor som behöver innovationsstöd för att kunna växa, men det gäller naturligtvis för Vinnova att noga pröva vilka som har bäst chans att lyckas.

Småföretagen måste få innovativ växtkraft för att hela landet tillväxt ska växa.