<![CDATA[]]>

”Bättre villkor för löntagarna gynnar också företagarna”

Anders Andersson

Publicerades: 9 juli, 2011

I ännu ett tal missade Håkan Juholt småföretagarna. Det enda han sa om dem i sitt Almedalstal var att företagarna automatiskt skulle få det bättre om löntagarnas villkor förbättras.

– Vi vill hela tiden utgå ifrån löntagarnas bästa. Gör vi det får vi den bästa skolan, den bästa vården och den bästa äldreomsorgen. Och också företagarna får det bättre, sa han.

Det var enda gången han berörde företagsfrågor i sitt välbesökta tal i Almedalen. Inget av av den positiva småföretagarattityud som han förmedlade här märkes i hans tal.

Han och Lars Ohly är de som hittills talat minst om småföretagare i Almedalen. Maud Olofsson är den som ägnat mest tid åt småföretagarfrågor.

Marknadskrafterna hade Juholt inte mycket till övers för:

– Det finns en övertro på marknaden. Regeringen talar för mycket om kunder och konkurrens. Vi socialdemokrater vill bygga samhället på solidaritet och utgår ifrån löntagarna.

Han var kritisk till avregleringarna av apoteken, järnvägen och elmarknaden:

 – Politiken kan inte sitta på läktaren när marknaden kör över kunderna, sa han.

Som väntat sa han blankt nej till ett femte jobbskatteavdrag och kritiserade den sänkta krogmomsen:

– För momspengarna kunde vi fått 10 000 nya lärarjobb. Och i stället för jobbskatteavdrag vill vi garantera tre veckors sommarjobb åt skolungdomar på högstadiet och gymnasiet, sa han.

Han ägnade stora delar av sitt tal åt de svenska arbetsplatserna och sa att han hoppas på ett samtal med staten, näringslivet och fackliga organisationer:

– Vi vill nu se ett utvecklingssamarbete om det moderna arbetslivets villkor. Arbetsgivarna klarar inte av att själva förbättra situationen på våra arbetsplatser.

Han menar att en modern arbetsmarknadspolitik kräver både utbyggd kollektivtrafik och bättre barnomsorg:

– En satsning på barnomsorgen är en satsning på svensk tillväxt. För oss går satsning på barnomsorgen före fortsatta skattesänkningar.

I höstens budget vill han ge arbetsmiljöverket ökade resurser för att se över hur arbetslivet ser ut i dag:

– Det är ingen skillnad mellan en brännskadad på arbetsplatsen och utbrändhet. Vi sliter ut människor på arbetsplatserna, sa han.
Han lovade att i höst att presentera ett förslag till forskningssamarbete mellan sjukvården och universiteten.