<![CDATA[]]>

”Enmansföretagare kringgår lagen”

Anders Andersson

Publicerades: 27 mars, 2011

 I sitt första tal som partiordförande anklagade Håkan Juholt enmansföretagarna för att kringgå lagen. Nu får han kritik från Företagarförbundet.

I det timslånga talet på partikongressen i Stockholm under lördagen fanns inte ett enda positivt ord om småföretagarna och om hur landet ska skapa tillväxt. Anders Andersson kritiserar honom för det här.

Också Företagarförbundet är kritiskt:

– Jag är förvånad att Juholt inte tog chansen att etablera en god relation med landets allra minsta småföretagare. En tredjedel av landets småföretagare kommer från ett arbetarhem och vill inget hellre än att kunna leva och växa i sitt företag. Men då måste det också bli ett mer solidariskt småföretagsklimat, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på Företagarförbundet.

Det enda Håkan Juholt sa om småföretagarna i sitt linjetal var det här:

– Ungdomar uppmanas klämkäckt att starta eget företag, kanske diska på någon krog, men inte som anställd utan som egen företagare med F-skattesedel. Så kringgås både arbetsrätt och kollektivavtal.

Det har fått Camilla Littorin att ilskna till:

– Enmansföretagarna är Sveriges enskilt största företagargrupp. Deras andel av förädlingsvärdet, som är företagens samlade bidrag till BNP, är hela 15 procent. Juholt ger uttryck för en mycket negativ syn på alla de enmansföretagare som finns i Sverige. Att genom eget arbete försörja sig själv och betala skatt, är bra nog och ska inte förringas.

Läs hela Håkan Juholts tal här.