<![CDATA[]]>

”Ersätt jobbskatteavdrag med F-skatteavdrag”

Anders Andersson

Publicerades: 18 april, 2011

Nye s-ledaren Håkan Juholt vill ersätta nästa steg av jobbskatteavdrag med ett F-skatteavdag till anställda som vågar ta steget att bli egna företagare. Det är ett av de förslag till förbättringar för småföretagen som kom med för drygt ett år sedan. Läs här hans okända företagarrapport.

Hittills har Håkan Juholt inte sagt ett dugg om vad han vill gör för företagen, och många tror att han inte bryr sig om småföretagen. Men för drygt ett år sedan, när han var ordförande i Kalmar läns distriktsstyrelse, tillstyrkte han en rapport med en mängd förslag för att förbättra småföretagens situation.

Han beställde den av oppositionsrådet Thomas Kronståhl i Västervik, som skrev den tillsammans med företagarkonsulten Janne Näsström.

– Ideologiskt stark, var hans betyg när han tillstyrkte den och skickade den vidare till partiets näringspolitiske talesman Tomas Eneroth.

Förmodligen är hans strategi att vid ett lämpligt tillfälle lägga fram valda delar av rapporten. Men på Driva Eget har vi den redan nu.

Utgångspunkten i rapporten är att småföretagen har missgynnats jämfört med storföretagen ända sedan skråväsendet avskaffades. Lagar, skatter och avgifter har anpassats efter storföretagens behov och kapital har styrts till de stora via storbanker och AP-fonder.

I rapporten jämförs ansvarslösa före detta Skandiachefer med fåmansföretagare som får ta allt ansvar själva genom att på en gång vara ägare, vd och styrelse.

Storföretagen skaffar sig gräddfiler, och i rapporten ges exempel på det:

”För att man ska få rätt i ett upphovsrättsmål krävs så stora ekonomiska resurser att ingen småföretagare har råd att processa mot ett storföretag. Följden har blivit att de stora anser sig ha rätt att stjäla från de små.”

De skalfördelar som ett storföretag har gör ett litet företag chanslöst om inte den lille jobbar mycket hårdare, smartare och effektivare. Postens rabatter till storföretagen på upp till 50 procent och 30 dagars kredit jämförs i rapporten med 10 dagars kredit utan rabatt som gäller för de små.
Rapporten kommer med tuffa sanningar och anklagelser:

”Storföretagen är så inriktade på att skapa skalfördelar och kortsiktiga vinster för sina aktieägare att de aktivt väljer bort utveckling och förnyelser. Krisen i bilindustrin visar problemet i blixtbelysning. Ford och GM satsade på gammal teknik trots att marknaden efterfrågade bränslesnålare fordon.”

I rapporten finns dessa konkreta förslag om hur han vill ändra på detta:

  • Inför en ny enklare form av aktiebolag, eftersom dagens aktiebolagsregler mest är anpassade till storbolag.
  • Ersätta nästa steg av jobbskatteavdrag med ett F-skatteavdag till anställda som vågar ta steget att bli egna företagare.
  • Försök få stopp på finansbolagens försäljningar av småföretagens skulder efter konkurser.
  • Uppmuntra småföretagare att ta in kompanjoner eller samarbeta med andra F-skattare i stället för att uppmana dem att anställa.

Nu uppmanar Anders Andersson Juholt att sätta sin planer i verket. Läs om det i ledaren  i Driva Egets nya nummer – och här.