<![CDATA[]]>

Privata välfärdsföretag kan jobba ostörda till 2016

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 6 oktober, 2014

Jonas Sjöstedt är nöjd med dagens uppgörelse om vinster i välfärden. Men de privata välfärdsföretagen kan arbeta som vanligt länge till. Nya lagar kan komma tidigast 2016.

Vad dagens uppgörelse om välvärdsvinsterna mellan vänsterpartiet och regeringen innebär konkret för landets privata välvärdsföretag är det ännu ingen som vet.

Statsminister Stefan Löfven sa vid presskonferensen att överenskommelsen med Vänsterpartiet innebär att vi nu får en välfärd utan vinstjakt. Den innebär att överskott i huvudsak ska återinvesteras i verksamheten, men insatt kapital och låg ränta  behöver inte återinvesteras. Men hur detta ska gå till och om det ens är juridiskt är möjligt är ännu oklart.

En ny utredningen ska både titta på Vänsterpartiets förslag om att privata företag i offentlig välfärd ska omvandlas till aktiebolag med särskild vinstbegränsning och på Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om att skriva in i bolagsordningen att syftet inte är att dela ut vinst till ägarna.

Utredningen ska tillsättas i januari 2015 och lämna förslag i mars 2016. Utredaren ska lämna förslag på hur vinsterna ska användas för att förbättra verksamheten. ”Eventuella överskott ska som huvudregel investeras i den verksamhet där de uppstått”, står det i överenskommelsen.

SVT:s inrikespolitiske kommentator Margit Silberstein tycker att Socialdemokraterna har fått gå med på mycket för att få med Vänsterpartiet i överenskommelsen.

Vänsterpartiets partiledaren Jonas Sjöstedt är också nöjd med uppgörelsen:

– Jag är väldigt glad över överenskommelsen, den har ett tydligt mål, tydliga verktyg, för att få en välfärd utan vinstintresse. Syftet är tydligt, skattemedel ska gå dit de är avsedda, överskott ska återinvesteras, säger han till TT.

Han hade ett stopp för vinster i välfärd som sin allra viktigaste valfråga och var direkt efter valet mycket irriterad på Stefan Löfven. Den hårda attityd sonm han då hade har nu förbytts i samförstånd.

I regeringsförklaringen står det att ”den tvingande lagen om vårdval i välfärden avskaffas” och att en lag mot försäljning av offentlig egendom till ”underpris” ska tas fram. Där står också att kommunerna ska ges ”ett avgörande inflytande” över nya skoletableringar.

Efter måndagens uppgörelse tyder det mesta på att den nya regeringen får stöd av Vänsterpariet för sin budget när den senare i höst läggs fram för riksdagen.

Läs här kommentaren från vår krönikör och bloggare Janne Näsström.

Läs här Anders Anderssons kommentar.