<![CDATA[]]>

"Stopp för missbruk av visstidsanställning"

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 3 oktober, 2014

Landets företagare kan komma att tvingas avskeda  anställda sedan statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen sa att ”missbruk” mot visstidsanställningar ska stoppas.

– Sverige är i ett allvarligt läge. Nu krävs framtidsreformer. Vårt land ska vara ledande i världen. Underskotten ska steg för steg pressas tillbaka så att Sverige håller sig inom det finanspolitiska ramverket. Prioriteringar kommer att bli nödvändiga, sa han i regeringsförklaringen.

Han  sa  att konkurrenskraften ska stärkas. Men ordet småföretag nämndes inte i den halvtimmeslånga regeringsförklaringen.

Löfven fokuserade på sänkt arbetslöshet:
– Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 202.

Han vill organisera om arbetsförmedlingen från grunden. Företagens sjuklönekostnad ska minskas.

Han lovade att införa en jobbgaranti – alla ungdomar ska garanteras sysselsättning efter 90 dagars arbetslöshet. Om det inte blir jobb ska det bli traineejobb eller utbildning.

Företag som har många anställda som inte är fast anställda kan drabbas av bakslag, efter som Löfven sa att reglerna för visstidsanställning ska ses över:

– Missbruket av visstidsanställningen ska tas bort.

Han kom med ett hot till Sveriges börsbolag:

– Om inte 40 procent av ledamöterna är kvinnor 2016 blir det lagstiftning om kvotering.

Här är några andra löften i hans regeringsförklaring:

 • En ”läsa-, skriva-, räknagaranti” ska införas. Gymnasiutbildning blir obligatoriskt.
 • Lönekartläggningar ska genomföras varje år. Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden, deltid en möjlighet.
 • Sverige ska minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling. Därför ska ett klimatpolitiskt ramverk införas.
 • Under mandatperioden ska de fossila utsläppen i Sverige tydligt minska.
 • Ett stöd för lokala klimatinvesteringar införs, liksom en ny miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan. Ett miljömålsråd inrättas.
 • En statlig investeringsplan ska tas fram. Investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning ska öka. Bostadsbyggande ska öka, målet är minst 250.000 nya bostäder till år 2020.
 • Ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för forskning om rasism inrättas.
 • En bostadsmiljard tillförs till kommunerna för ökat byggande. Kreditgivning för nybyggnation stärks. Miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.
 • Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet och investeringar i strategiska infrastrukturprojekt kommer att prioriteras.
 • Nya höghastighetsbanor, utbyggd tunnelbana och spårväg, bättre kollektivtrafik och vägar. En vägslitageavgift ska införas som ska finansiera investeringar i infrastrukturen.
 • Samtal med arbetsmarknadens parter om kompetensutveckling, karriärbyte och rehabilitering inleds.
 • Förskolor och skolor ska vara giftfria. Sverige ska gå före med nationell lagstiftning mot farliga kemikalier.
 • Kärnkraften ska bära en större del av sina samhällskostnader.
 •  Jämställdhetspolitiken ska ges en större tyngd. Bland annat ska ett arbete med genusbudgetering i budgetpropositionen påbörjas.

Hela regeringsförklaringen här.