<![CDATA[]]>

Pensionärer med företag får skattehöjning – andra får skattesänkning

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 7 oktober, 2014

Finansministern Magdalena Andersson sänker skatten på pension. Men för pensionärer med eget företag höjs skatten. Se här hur hon förändrar skatterna 2015.

Hon har nu gjort upp med Miljöpartiets Per Bolund om skatterna nästa år.

Inkomstskatten ville hon höja för månadsinkomst över 60 000 kronor. Men hon fick dra ned den gränsen till 50 000 kronor, för att få med sig Miljöpartiet.

– När man inte har egen majoritet får man kompromissa. Här har vi fått sänka nivån något, säger Magdalena Andersson till Sverige Radio.

Tekniken är att jobbskatteavdraget ska trappas av från den nivån för att helt försvinna vid en månadsinkomst på 125 000 kronor.

Detta betyder denna skattehöjning av inkomstskatten för 2015 vid olika månadslöner:

58 000 kr – 250 kr
75 000 kr – 750 kr
91 700 kr – 1.250 kr
108 300 kr – 1.750 kr
125000 kr – 2.198 kr

Regeringen vill också begränsa uppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt.  Förslaget är att den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster för 2015 begränsas genom att den räknas upp med förändringen i konsumentprisindex, i stället för med förändringen i konsumentprisindex plus 2 procentenheter.

Samtidigt vill den nya regeringen sänka skatten för ålderspensionärer. Vid årsinkomster upp till 120 000 kronor ska det från och med årsskiftet inte längre vara någon skatteskillnad mellan en pensionär och en löntagare. Enligt förslaget sänks pensionärsskatten med 120 kronor i månaden. Målet är att skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer ska vara borta till 2020.

Men för pensionärer som är egenföretagare höjs i stället skatten. Utöver dagens  sociala avgifter på 10,21 procent från och med det år man fyller 66 blir det en särskild löneskatt på 8,5 procent. Det är en ren avgift som inte förbättrar pensionen. Den totala avgiften blir alltså 18,71 procent, inte 24,26 som vi tidigare skrivit.

Detta förslag kom som en total överraskning och har inte diskuterats i valdebatten. Förslaget gör det dyrare att anställa äldre och mindre fördelaktigt för egenföretagare att fortsätta arbeta som pensionär.

Det blir en nedsättning i två steg av den så kallade ungdomsrabatten, den lägre arbetsgivaren för dem under 26 år. Den ska vara helt borta vid utgången av nästa år. Detta väntas vålla stora protester och var ett stort stridsämne i valrörelsen.

Det blir även en höjning av tobaksskatten med cirka 12 procent. Däremot får miljöpartiet inte igenom kravet på höjd bensinskatt.

Biträdande finansminister Per Bolund (MP) är nöjd med uppgörelsen med Socialdemokraterna.

– Det viktigaste är att vi skaffat finansiering för viktiga reformer som kan göra Sverige till ett bättre, starkare och mer jämställt samhälle, men också att vi får en bättre miljöstyrning, säger han till Sveriges Radio.

Alla dessa förändringar ska börja gälla redan från och med nästa år.

Läs här Camilla Björkmans blogginlägg om skatteförändringen. Och här vad Anders Andersson tycker

Här på vår Facebooksida debatteras detta för fullt – nu 25 kommentarer. Kommentera du med där eller nedan.