<![CDATA[]]>

Så vill partierna få fler att starta eget

Caroline Engvall

Publicerades: 1 september, 2014

Vi sätter press på politikerna inför valet i vår partiutfrågning. Veckorna inför valet publicerar vi fem frågeställningar som partierna har fått svara på.

Först ut: Hur vill ni få fler att starta eget?

Moderaterna:

 • Minska handläggningstiden så att det tar max fem arbetsdagar att registrera ett aktiebolag.
 • Satsa på unga entreprenörer genom höjda anslag till Ung Företagsamhet och Stiftelsen Drivhuset och sänka åldern för starta-eget-bidrag.

Centerpartiet:

 • Sänka kostnaderna för att anställa, med lägre och enklare skatter, särskilt för små och växande företag.
 • Förenkla krånglet för småföretagare.

Folkpartiet:

 • Sänka skatter på företagande och minska regelkrångel.
 • Entreprenörskap som ämne i skolan redan från låg ålder.

Kristdemokraterna:

 • Fler gymnasister ska stimuleras till att starta och driva företag.
 • Arbetsförmedlingen bör ges resurser för fler starta-eget-bidrag för unga.

Socialdemokraterna:

 • Införa regionala företagarförmedlingar dit såväl företagare som ungdomar kan vända sig för hjälp med matchning, mentorskap och utbildning när det gäller företagande.

Miljöpartiet:

 • Införa lån med likande villkor som för CSN.
 • Göra starta-eget-bidrag mer lättillgängliga.
 • Långsiktigt ekonomiskt stöd till unga som vill starta eget.
 • Slopade egenavgifter de första två åren för unga.
 • Mer entreprenörskap i skolan.

Vänsterpartiet:

 • Öka resurserna så att Almi kan tillhandahålla kapital i de tidiga faserna.
 • Stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna genom en översyn av banklagstiftningen.
 • Se över statligt uppstartsstöd till lokala banker.

Sverigedemokraterna:

 • Förbättra starta-eget-bidraget.
 • Sänka skatterna för framför allt småföretagen.

Feministiskt initiativ:

 • Öka andelen kvinnor som driver eget genom att öronmärka speciella statliga riskkapitalfonder för kvinnliga företagare.

 

Enkät sammanställd av Caroline Engvall. Svaren är sammandrag av svar från partiernas sakkunniga och pressavdelningar. Sammanställningen är gjord innan Alliansens valmanifest presenterades.

 

Under veckorna inför valet kommer även följande frågeställningar presenteras, håll utkik!

Vad tycker du? Kommentera nedan. Eller tyck till i vårt forum!