Business advisor financial man pointing on contract paper to customer reading contract.

Därför ska du skriva köpeavtal – ladda ner mall

Redaktionen

Uppdaterades: 11 juli, 2019
Publicerades: 9 juli, 2019
Foto av: Adobe Stock

Ska du köpa begagnade maskiner till företaget eller sälja sådant ditt företag inte längre behöver? Missa inte att skriva köpeavtal i så fall. Här kan du ladda ner en mall.

När man köper eller säljer en bil, dator eller annan lös egendom av högre värde är det alltid bra att skriva ett köpeavtal. Detta för att underlätta om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter efter köpet.

Med tanke på att produkten är begagnad så finns förstås större utrymme för meningsskiljaktigheter kring varans skick, än om man till exempel handlar en ny skrivare i butik. Därför gäller det att som säljare inte hymla med eventuella svagheter – och att som köpare vara extra noga när man förhör sig om/ser över produkten före köp.

Så lägg ner lite möda på att beskriva just varans skick i avtalet och vad ni kommer överens om ska gälla vid en eventuell reklamation. För har man inte skrivit något om det i avtalet gäller automatiskt köplagen.

Det räcker inte, som man kanske skulle kunna tro, med att skriva i kontraktet att varan säljs i befintligt skick och sedan inte behöva bekymra sig mer över en reklamation. För som kund kan man faktiskt reklamera ändå. Om du som säljare vill friskriva dig helt från ansvar krävs en mer specifik skrivning än så – och då kommer det att påverka priset.

Så här kan du skriva ett avtal steg för steg:

  1. Namn och adresser till såväl köpare som säljare. Ange även organisationsnummer.
  2. Bilagor. Om ni bifogar bilagor till avtalet så ska dessa anges också.
  3. Pris och äganderätt. Köpeskillingen, priset, ska tydligt anges liksom om det gäller inklusive eller exklusive moms. Eventuell handpenning och hur/när resterande belopp ska betalas specificeras också, liksom vid vilken punkt ni anser att äganderätten gått över (vanligtvis vid full betalning).
  4. Leveransen. Ange hur överlämnandet ska ske – ska köparen hämta på plats hos dig så ange adressen och tidpunkt när det ska ske. Här kan man också välja att skriva vem som har ansvar om det skulle uppstå en skada under leveransen som ingen av de två parterna är orsak till.
  5. Skicket. Vilket skick är varan i vid försäljningen? Här gäller alltså att båda parter är vakna – och öppna.
  6. Garantier. Det här handlar till exempel om att säljaren ska kunna garantera att inte en tredje part gör anspråk på att äga produkten i efterhand.

Andra saker som man kan ta med i avtalet är vad som händer vid eventuellt dröjsmål. Om betalning inte sker i tid eller om till exempel köparen skulle hämta ut sin produkt senare än avtalat.

Om man hamnar i konflikt där ena parten vill kräva skadestånd så är det också bra om detta reglerats i avtalet från start, annars gäller automatiskt köplagens regler.

Kom ihåg att skriva köpeavtal i två likalydande exemplar, som sedan signeras. Så att båda parter har var sitt.

Vill du ladda ner mallen?

Som premiummedlem på Driva Eget har du möjlighet att ladda ned en kostnadsfri mall för ett köpeavtal. Klicka här för att ladda ner mallen eller bli premiummedlem här.