Säga upp personal? Ladda ner mall här

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 12 september, 2019
Foto av: Adobe Stock

Att säga upp någon är svårt på flera plan. Därför är det så otroligt viktigt att det blir rätt från början, annars kan det kosta såväl pengar som tandagnisslan.

Att säga upp någon är svårt på flera plan. Därför är det så otroligt viktigt att det blir rätt från början, annars kan det kosta såväl pengar som tandagnisslan.

Arbetsbrist är alltid en giltig grund för uppsägning. Men då är det viktigt att det verkligen är arbetsbrist också och inte handlar om personliga egenskaper. För skulle tvisten hamna i Arbetsdomstolen måste du också kunna visa detta.

Samtidigt måste du kunna visa att det inte finns möjlighet till omplacering.

LÄS OCKSÅ: FÖRFATTAREN SOM TOG ÖVER VÄRLDEN

Glöm inte att kolla med facket innan du meddelar den personal som ärendet gäller. En uppsägning måste MBL-förhandlas innan den kan verkställas.

Om företaget är bundet av kollektivavtal ska du förhandla med det facket. Har ni inte har kollektivavtal måste du förhandla med alla fackliga organisationer som har medlemmar som berörs av arbetsbristen. Men om ingen arbetstagare är medlem i facket behövs inga förhandlingar.

Slarva inte med det här. Att bryta mot förhandlingsreglerna kan kosta stora belopp om tvisten skulle hamna i Arbetsdomstolen. Läs mer om detta här.

Tänk på att anställningstid och ålder påverkar uppsägningstidens längd. Har personen i fråga kommit till ditt företag i samband med ett företagsförvärv, så räknas anställningstiden hos tidigare arbetsgivaren också.

Missa inte det här i avtalet:

  • Hur lång uppsägningstiden är.
  • När anställningen upphör.
  • Om företrädesrätt till ny anställning gäller eller ej.
  • Hur lång tid personen har på sig att bestrida uppsägningen.

Ladda ner mallen här.