#hållbarhetsresan
Mät din hållbarhet

Mät ditt företags hållbarhet – så här gör du i sex steg!

Maja-Stina Skarstedt

Uppdaterades: 23 november, 2023
Publicerades: 27 november, 2023
Foto av: Adobe Stock

Hållbarhet och hållbar utveckling är ett måste för alla företag – inte bara för storbolag utan även för dig som småföretagare. För att undvika att hållbarhet blir ett ”diffust måste” – mät hur hållbart du faktiskt presterar.

Idag krävs det att företag av olika storlekar har hållbarhet integrerat. Det är liksom inte bara en punkt som ska checkas av på styrelsemötet eller när årsmålen ska sättas. Det ska genomsyra allt från inköp till ditt faktiska agerande.

För att göra det mer konkret är det viktigt att ditt företag mäter hållbarhet.

Här är sex tips för hur du kan göra det:

1. Se var du och företaget gör mest hållbar nytta

Alla kan inte gör allt – såklart. Det är viktigt att du bestämmer var ditt företag gör störst skillnad när ni agerar. Här är det smart att utgå från våra globala mål som vi alla gemensamt jobbar mot. Spana in målen och se vilka som kan brytas ned till dina mål.

Läs mer hos Almi: 17 globala mål enligt Agenda 2030

2. Sätt hållbara mål för ditt företag

När du sätter mål för din hållbarhet är det viktigt att de är relevanta, tydliga, mätbara och har en deadline. De ska också utgå från där ditt företag gör störst påverkan.

Vi ponerar att du arbetar med att producera en ny typ av innovativa väskor. Då kan du utgå från tre relevanta övergripande mål som:

 • Mål 6: Rent vatten och sanitet
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

För att undvika luddighet ska du specificera vilka dina konkreta mål är inom dessa områden. Kanske:

 • Ta fram en lösning för att återvinna väskorna
 • Se över hur trygghetssystemet ser ut för de anställda i din väskfabrik, som eventuellt finns i ett annat land än Sverige
 • Kommunicera tydligt på er webbplats hur väskorna tas om hand på bästa sätt för att minska slitage

Läs mer: 5 hållbarhetstips som gör skillnad i ditt företag – redan idag

3. Gör dina mål mätbara

När du mäter dina mål är det viktigt att dels sätta deadline för dem, dels göra dem mätbara efter deadline.

Säg att du sätter mål för företagets hållbarhet på årsbasis. Då vill du kunna stämma av inför deadline att dina uppsatta mål är genomförda.

 • Har du tagit fram en lösning för att återvinna väskorna? Hur ser den ut?
 • Hur ser trygghetssystemet ut för de anställda i din väskfabrik? Vilka saker kan förbättras under kommande år?
 • Är kommunikationen tydlig på er webbplats hur väskorna tas om hand på bästa sätt för att minska slitage?

4. Mät, utvärdera – och kommunicera din hållbarhet

Som med alla mål bör de mätas regelbundet – och utvärderas. Hur gick det? Och vad kan förbättras? Om ni är extra stolta över något genomfört mål ska ni såklart kommunicera detta.

När du har mätetal kan du mycket tydligare och mer trovärdigt kommunicera – till medarbetare, kunder och samarbetspartners.

Tänk också på att om du är ärlig med både framgång och motgång i era satsningar ger det en ökad trovärdighet. Du får ju säkert en hel del nya kunskaper och data genom era mätningar vilka kan vara intressanta att dela med andra.

5. Inspireras av olika mätmetoder och nyckeltal

Olika branscher har olika mätmetoder. Det finns också olika nyckeltal som kan vara viktiga att hålla koll på.

Inom miljöområdet kan du exempelvis titta på: Direkta och indirekta utsläpp, resursåtgång i produktionen samt resor och transporter med olika drivmedel och fordon.

Inom social hållbarhet kan du mäta könsfördelning och lönegap för styrelse, ledning och de anställda. Föräldraledighet, sjukfrånvaro och arbetsrelaterad ohälsa är också intressanta faktorer.

Inom ekonomisk hållbarhet kan du mäta vilken effekt dina finansiella investeringar och satsningar på hållbara projekt har haft.

6. Ha ett underlag redo för din hållbarhet

När du väl har gjort dina mätningar för ett år är det viktigt att dokumentera vad som är gjort och vad som ska göras framåt. Då kan du:

 • Svara korrekt vid eventuella granskningar – av kunder, myndigheter, anställda, medier och samarbetspartners.
 • Fatta klokare beslut inför framtiden – med ditt utvärderings- och beslutsunderlag framför dig.
 • Vara mer insatt i den hållbarhetsrapportering som krävs av större företag.

Så, vilka är DINA hållbarhetsområden?

Denna artikel är en del av Driva Egets satsning #hållbarhetsresan, som presenteras i samarbete med Almi.

Almi AB investerar i framtida tillväxt och erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser, som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.