Nya lagar och regler 2024

Höjda skatter 2024 – detta påverkar dig som företagare

Maja-Stina Skarstedt

Uppdaterades: 26 december, 2023
Publicerades: 27 december, 2023
Foto av: Adobe Stock

Nya lagar och regler väntar vid årsskiftet. Vissa skatter sänks – och andra höjs. Vi har spanat in vilka förändringar du som företagare bör hålla koll på.

Under 2024 väntar nya utmaningar för dig som företagare – och nya lagar och regler.

Häng med bland lagändringarna som påverkar dig som företagare:

  • Skatten sänks bland annat för arbetsinkomster, pension och bensin.
  • Skatter höjs också – exempelvis flygskatten och skatt på alkohol och tobak.

Här kommer mer om förändringarna som träder i kraft den 1 januari 2024:

Skatten höjs för alkohol, tobak och nikotin

Det blir dyrare att konsumera tobak, nikotin och alkohol. Skatten för tobak höjs med cirka en procent utöver omräkningen med hänsyn till Konsumentprisindex. Skatt på öl, vin och andra jästa drycker höjs med cirka åtta procent och skatt på etylalkohol höjs med cirka en procent.

Skatten höjs för flygen

Efter årsskiftet räknas beloppen för flygskatt om. Det leder till en höjning på mellan 76 och 504 kronor per passagerare beroende på vilken slutdestination man har.

Högre energiskatt på el

Från den 1 januari blir energiskatten på el 42,8 öre per kilowattimme. Avdraget för hushåll och för företag inom tjänstesektorn är fortfarande 9,6 öre per kilowattimme när elen har förbrukats i vissa norrländska kommuner. Det gäller samtliga kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Dessutom Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby.

Skatten sänks på bensin och diesel

Energiskatten på bensin sänks. Summan av energi- och koldioxidskatten blir 60 öre lägre per liter 2024 jämfört med skatten 2023.

Även energiskatten på diesel (miljöklass 1) sänks. Här är sänkningen 341 kronor per kubikmeter jämfört med nivån som skulle ha gällt med nuvarande indexeringsregler.

Ränteförmånen påverkas

Nu ändras reglerna om beräkning av ränteförmån. En ränteförmån är exempelvis räntefria lån och lån med förmånlig ränta från arbetsgivare till anställda. Det är en skattepliktig förmån, om räntan är lägre än marknadsmässig ränta. Nu höjs jämförelseräntan med en halv procentenhet.

Skatten sänks på arbetsinkomster och pension

Jobbskatteavdraget förstärks och medför en genomsnittlig skattesänkning om 2 600 kronor per person och år. Det förhöjda grundavdraget leder även till att skatten på pension sänks.

Jobbskatteavdraget för äldre indexeras och åldersgränsen för att få ta del av detta höjs från 65 till 66 år.

Arbetsgivaravgifterna för 15-18-åringar blir högre

Den tidigare nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för 15-18-åringar slopas. Du som har ungdomar anställda får det alltså dyrare.

Höjning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas

Som Driva Eget skrivit om tidigare i år höjs inte gränsen för statlig inkomstskatt. Skiktgränsen är 598 500 kronor för beskattningsår 2024.

Höjd beloppsgräns för inkomst från samfällighet

Ett överskott i en delägarbeskattad samfällighet ska bara tas upp om det överstiger 1 500 kronor, jämfört med dagens 600 kronor. Detta gäller för privatbostadsfastigheter och fastigheter som innehas av privatbostadsföretag om överskottet är avkastning av kapital.

Du har möjlighet att förlänga expertskatten

Om du är expert och forskare utvidgas expertskatten att gälla under högst sju år räknat från den dag din vistelse i Sverige började. Idag är det högst fem år som gäller. Den här lagändringen gäller för vistelser i Sverige som började efter den 31 mars 2023.

Nya Utbetalningsmyndigheten kräver rapportering

Den 1 januari inleder nya myndigheten Utbetalningsmyndigheten sin verksamhet. Det leder till ytterligare en rad nya lagar och förordningar. Exempelvis måste flera myndigheter, såsom Skatteverket, lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten.