Arbetsgivaravgiften kan höjas för unga

Arbetsgivaravgiften kan höjas för unga från den 1 januari 2024 – läs hur det påverkar dig!

Maja-Stina Skarstedt

Uppdaterades: 1 november, 2023
Publicerades: 2 november, 2023
Foto av: Adobe Stock

Den 1 januari 2024 kan arbetsgivaravgiften för 15-18-åringar höjas. Läs mer om hur detta påverkar ditt företag!

Under 2019 skedde en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 år men inte 18. Syftet med nedsättningen var att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden. Det har lockat många företagare och arbetsgivare att anställa unga när arbetsgivaravgiften varit 10,21% istället för 31,42%.

Men nu är det troligtvis slut med sänkningen.

Högre lönekostnader för dig som företagare

Redan i april lämnade finansdepartementet ett förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar i den här åldern. I regeringens budgetproposition i september var förslaget med och under november och december fattar riksdagen beslut om detta och allt annat i statens budget.

Läs mer: Budgetpropositionen inför 2024 – detta behöver alla företagare veta

Här väntas alltså en höjning. För dig som är företagare skulle det innebära högre lönekostnader om du har 15-18-åringar som anställda.

Varför vill regeringen höja arbetsgivaravgiften för unga?

Regeringen vill höja arbetsgivaravgiften för att man tycker att den svenska ekonomin är i ett svårt läge och de vill satsa på mer angelägna åtgärder.

– Tråkigt att regeringen väljer att genomföra detta, kommenterar Jacob Rudbäck, VD och grundare av ungdomsjobbsappen Yepstr i ett nyhetsbrev.

Läs mer: Regeringens förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 1518-åringar

Även Företagarna är kritiska till förslaget. De ser att det skulle innebära en kostnadsökning för små och medelstora företag, som gör det dyrare och svårare att anställa:

Vi ser det som prioriterat att kostnaden att anställa sänks. Regeringen konstaterar själv i promemorian att förändringen skulle innebära minskad sysselsättning i den berörda gruppen.

Ur Företagarnas remissyttrande

Påverkas ditt företag av en höjning? Mejla Driva Eget och berätta!