Skattesänkning får skarp kritik – detta händer och så påverkas du

Ebba Arnborg

Publicerades: 25 april, 2024
Foto av: AdobeStock

Regeringens förslag på ny skattesänkning har stött på hård kritik. Vi reder ut.

Regeringens förslag på skattesänkning för ISK får kritik. Förslaget, som innebär att göra de första 300 000 kronorna på investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar skattefria har varit ute på remiss. Responsen: hård kritik och nej från Ekonomistyrningsverket (ESV) och Konjunkturinstitutet (KI).

Myndigheterna varnar för att förslaget främst kommer att gynna de som redan har större summor sparade. Det finns även en risk att syftet att få fler att spara inte uppfylls, menar de, och påpekar dessutom att förslaget riskerar att bli en hög kostnad för staten.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M), försvarade nyligen beslutet i en debattartikel i Aftonbladet.

 – Skattesänkningen som remitteras motsvarar upp till 3 150 kronor per år. Sammantaget berör förslaget omkring 3,5 miljoner sparare. Tre av fyra av dessa skulle med förslaget helt undantas beskattning på sitt ISK, skrev hon då ihop med tre andra artikelförfattare.

Vad händer med ISK nu, hur påverkas du?

Remitteringen av förslaget som nu har skett kommer att ligga till grund för kommande budgetförhandlingar. Regeringen flaggar dock för att en förändring inte är säker. Huruvida förslaget kommer att presenteras beror på ett antal faktorer, som det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen, skriver de i debattartikeln.

Är ISK rätt val för ditt sparande?

Bakåt i tiden har investeringsparkonto, ISK, varit en fördelaktig sparform då kapitalet beskattas med en generell skatt baserat på statslåneräntan, som historiskt sett varit väldigt förmånlig. Speciellt i jämförelse med traditionell vinstskatt på 30 %.

Lyssnar man på experter menar de att ISK eller kapitalförsäkring fortsatt är ett förmånligt val, trots den senaste tidens höjda statslåneränta. Skulle det ske en skattsänkning blir ISK ett ännu mer fördelaktigt val.

Du bör dock hålla koll på att dina investeringar överträffar 3,6 % avkastning. Alltså att du har högre avkastning än så för att det ska vara gynnsamt med ISK. Skatten utgår oavsett om du gör vinst eller förlust på kapitalet. Förluster på ISK är inte avdragsgilla, vilket också kan vara bra att tänka på.

Läs också: Skatten på ISK-konton ökar radikalt

FAKTA: Investeringssparkonto (ISK) är en sparform där du kan spara till exempel aktier och fonder. Du betalar inte någon skatt för de vinster du gör. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar, oavsett om du gör vinst eller förlust. Du ska inte deklarera de vinster eller förluster du gör på ditt investeringssparkonto.
Källa: Skatteverket