Skattelättnader kan vänta vid horisonten för svenska företagare

Ebba Arnborg

Publicerades: 16 maj, 2024
Foto av: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nu släpps snart förslag till förenkling av de omdebatterade 3:12-reglerna och andra relevanta skattebestämmelser för småföretagare. Här är områden i fokus – och så kan du påverkas.

I slutet av maj kommer ett förslag att presenteras som väntas innehålla flera skattelättnader för företagare i Sverige.

Förslaget har sedan två år arbetats fram av regeringens expertgrupp, den så kallade ”Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag”, ledd av Linda Haggren. Syftet är att främja entreprenörskap och då främst hos små och medelstora företag.

”Vi vill lägga grunden för högre tillväxt”

Ingenting är ännu säkert. Men att finansminister Elisabeth Svantesson valde att omformulera gruppens direktiv åtta månader in i arbetet, skickar ljusa signaler. Då togs nämligen kravet på oförändrade skatteintäkter bort. Liksom kravet på att avstå från en eventuell skattehöjning. Något vi tidigare berättat om här.

Detta banar alltså väg för att gruppen potentiellt föreslår skattesänkningar för företagare.

– Vi vill lägga grunden för en högre tillväxt i Sverige samtidigt som vi säkerställer goda villkor för företagande i Sverige, sa Elisabeth Svantesson då.

Nya regler kring skatter och 3:12 – kommittén har i uppdrag att:

  • Förenkla och förbättra 3:12-reglerna. Förslag förväntas kring hur de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, kan förenklas. Samt hur reglerna kan förändras för att ytterligare främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag.
  • Göra det lättare att växa, anställa och attrahera kapital. Elisabeth Svantesson har i ett tilläggsdirektiv gett kommittén instruktioner att ta fram förslag på hur utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras. Detta särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital, skriver regeringen. Utomståenderegeln styr i stora drag hur hög skatt man ska betala på avkastning om man haft minst 30 procents passiva ägare i bolaget de senaste fem åren.
  • Underlätta ägarskiften. Regeringen vill att 3:12-reglerna ska för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas.
  • Göra det lättare att locka talanger till bolaget. Kommittén ska även se över 3:12-reglerna för att stärka möjligheterna för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens och därigenom främja tillväxt. De ska analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner (så kallade kvalificerade personaloptioner) mer effektiva. Syftet är att fler anställda ska kunna dra nytta av lägre skatter vid framtida utdelningar eller försäljningar. Det rör sig om 20 procent istället för 50 procent, så en betydande skillnad.

Efter att förslagen offentliggjorts kommer de först att gå på remiss. Sedan ska en proposition tas fram för Lagrådets granskning. Så nya lagar kan troligen träda i kraft tidigast vid årsskiftet, men då talar alltså mycket för att vi kan förvänta oss en ljusning vid horisonten!