Vad är bokföring egentligen? Bokföring för nybörjare!

Josefin Wallin

Uppdaterades: 20 april, 2022
Publicerades: 21 april, 2022
Foto av: Adobe Stock

Bokföring är sättet du som företagare samlar alla affärshändelser i företaget, såsom fakturor och kvitton, på. Det är någonting du måste göra – och har ansvar för enligt lag. Känns det svårt? Här är allt du som nybörjare behöver veta om just bokföring.

Nybörjare när det gäller bokföring?

Vad är bokföring? Bokföring är ett sätt att ”föra bok” över alla affärshändelser i företaget. Det kan vara allt från kvitton till fakturor du skickar eller tar emot. Dessa kallas då för verifikationer och blir underlagen för din bokföring. Alla händelser ska också bokföras på olika konton för att man ska veta vad respektive affärshändelse avser. I slutet av året gör man ett bokslut eller en årsredovisning där alla dessa konton räknas ihop. Då får du ett resultat av ditt företags vinst och hur året har gått.

Detta ska bokföringen innehålla

 • Företagets alla verifikationer.
 • Grund- och huvudbok: Dina affärshändelser ska registreras i en viss ordning, vilket grund- och huvudbokföringen avser. Grundbok – affärshändelserna i kronologisk ordning och huvudbok – i kontonummerordning. Använder du ett bokföringsprogram? Då görs detta samtidigt.
 • Rapporter såsom balans- och resultatrapporter.
 • Bokslut eller en årsredovisning.

Hur är bokföringen nyttig för mig som företagare?

Bokföringen är ett sätt att hålla koll på alla affärshändelser. Vilket är viktigt för bland annat Skatteverket – men också för dig som företagare. När du har koll på allt kan du månadsvis följa hur ditt företag går. Du kan exempelvis jämföra förgående månad med den nuvarande i förhållande till försäljning. Du kan också ta fram balans- eller resultatrapporter som kan ge dig värdefulla insikter om hur ditt företag går. Att veta hur försäljning och kostnader ser ut löpande under året hjälper dig exempelvis att ta ut en lön som företaget klarar av. Det gör också att du kan undvika onödiga överraskningar vid bokslut eller årsredovisning. Inte minst kan det vara så att du kommer behöva visa någon annan hur ditt företag går. Kanske en finansiär eller potentiell kund?

Nybörjare? Kom igång med din bokföring

Manuellt eller digitalt? Först behöver du välja om du vill bokföra manuellt (i en så kallad kolumndagbok) eller med något bokföringsprogram. Vanligast är det senare alternativet då det är användarvänligt och smidigt. Det finns mängder av olika leverantörer på marknaden – och många som du kostnadsfritt kan testa på under en period.

Ska jag göra det själv?

En del sköter sin bokföring helt själv – andra väljer direkt att ta hjälp av en redovisningsbyrå. Många börjar också med att sköta sin egen bokföring men väljer sedan att ta in hjälp i takt med att företaget växer. Att göra det själv kan spara på kostnader, däremot kan det ta mycket värdefull tid. Tid du kanske tjänat mer på genom att göra det du faktiskt kan allra bäst – driva ditt företag. Oavsett om du gör det själv eller tar in en redovisningsbyrå så är du själv ytterst ansvarig över din egen bokföring.

Bokföringsmetoder

 • Faktureringsmetoden: Innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, vilket i praktiken betyder att du bokför en faktura både när den skickas och när den tas emot.
 • Kontantmetoden: Företag som har en nettoomsättning under 3 miljoner kan använda kontantmetoden. Kontantmetoden inser att du enbart bokför när du får betalt – eller betalar. En faktura bokförs med andra ord när kunden betalar den – eller när du betalar en faktura du fått.

Några viktiga saker om bokföring

 • Du har ytterst ansvar över att din bokföring görs – och blir korrekt.
 • Allt till bokföringen ska sparas i 7 år.
 • Nybörjare på bokföring? Det kanske viktigaste nybörjartipset är att särskilja din privata ekonomi med företagets.
 • Det är inte tillåtet att bokföra i exempelvis Excel.
 • Det finns någonting som heter bokföringslagen. Den innebär bland annat att du är skyldig att bokföra enligt rubriken ovan ”detta ska bokföringen innehålla”.

Mer om ekonomi och företagande