Svensk artist straffas för bokföringsbrott – så undviker du samma miss

Ebba Arnborg

Publicerades: 22 april, 2024
Foto av: Press Ann-Sofi Andersson/AdobeStock

Ett fel med bokföringen har lett till böter och villkorlig dom för en känd svensk artist, aktiv inom både musik och näringsliv. Nu vill hon varna andra. Så här undviker du samma miss.

En svensk kvinnlig artist har nyligen fått ett strafföreläggande från Ekobrottsmyndigheten. Anledningen är att hon inte lämnade in årsredovisningarna för 2019 och 2020 i tid, rapporterar Expressen. Nu döms hon till villkorlig dom och dagsböter på sammanlagt 13 500 kronor. 

Artisten har en lång och framgångsrik karriär inom musiken bakom sig. Samtidigt har hon suttit flera år i styrelsen för ett bolag utanför musikbranschen. Det är för missar i det bolaget som hon nu straffas.

Artistens säger själv att hon inte var inte medveten om att hon var skyldig att se till att årsredovisningen lämnas in i tid, i en kommentar till Expressen. Hon uppmanar andra företagare att noga sätta sig in i vilka lagar och regler som gäller kring bokföring och redovisning.

– Livet handlar om att lära sig, konstaterar hon i ett sms till Expressen.

Så här undviker du samma miss – några snabba om bokföringsbrott

Vem kan straffas för bokföringsbrott?

För ett aktiebolag är det den som är registrerad företrädare för en verksamhet, som styrelse och vd, är ansvarig för att bokföringen sköts. Men även den den som inte är registrerad företrädare, men som ändå bestämmer över verksamheten och rent faktiskt driver den, kan vara ansvarig.

Den som driver en enskild näringsverksamhet är själv ansvarig för bokföringen.

Du som är ansvarig för bokföringen är fortfarande ytterst ansvarig även om själva bokföringsuppdraget läggs över på någon annan. Det är ditt ansvar att kontrollera att bokföringen upprättas och att det inte föreligger några stora brister eller felaktigheter, samt att agera om det framkommer omständigheter som tyder på att bokföringen inte sköts.

Vad är ett bokföringsbrott?

Om du inte upprättar någon bokföring, eller med avsikt eller av oaktsamhet missköter den, kan du begå bokföringsbrott. Det innebär att du kan straffas även om du inte kände till att det var brottsligt.

Det kan till exempel vara att inte bokföra affärshändelser, att slänga kvitton och andra verifikationer, att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen att inte upprätta årsredovisning i till exempel ett aktiebolag eller i vissa stiftelser. Du kan också begå bokföringsbrott genom att bokföra för sent.

Vad gäller för årsredovisningar?

Du som bedriver näringsverksamhet måste i de flesta fall upprätta en årsredovisning eller ett årsbokslut för varje räkenskapsår. För ett aktiebolag ska årsredovisningen vara klar senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Den som inte upprättar sin årsredovisning i tid kan komma att straffas för bokföringsbrott. Det gäller även om du har betalat Bolagsverkets förseningsavgifter.

Vad klassas som grovt bokföringsbrott?

Om brottet är grovt, kan man dömas för grovt bokföringsbrott. Ett brott kan vara grovt när det handlar om stora summor pengar, en falsk handling har använts, brottet har begåtts systematiskt eller brottet är av särskild farlig art.

Källa: Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer hos ekobrottsmyndigheten och bolagsverket.

LÄS OCKSÅ: Så undviker du de 10 vanligaste missarna i din bokföring