Det finns fler vägar till kapital än någonsin. FOTO ADOBE STOCK

8 vägar till kapital

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 25 mars, 2019
Publicerades: 13 mars, 2019

Från gräsrötterna till största affärsbankerna.I dag finns fler sätt att hitta kapital på än tidigare. Vi guidar dig.

1. Banklån

Det självklara första stället att fråga på. För att få banklån krävs att tre kriterier uppfylls:
Betalningsförmågan: Du ska kunna visa att du kommer att klara av att betala räntorna och att betala av lånet på rimlig tid.

LÄS OCKSÅ: Gör hemläxan och få finansiären att säga ja

Säkerheter: Har du maskiner och inventarier som kan användas som säkerhet så räknar man tio procent av nyvärdet som belåningsvärde. Det är så mycket du får låna. När det gäller varulager så får man långa på 20 procent av dess värde. Annars kommer banken att fråga efter privata säkerheter.

Affärsidén: Du måste ha en övertygande affärsidé och ska kunna visa att du själv tror på den stenhårt. Var beredd på att räntan på företagslånet är betydligt högre än på bostadslånet – även om du lämnar privat säkerhet. Men ju bättre kreditvärdighet du kan visa, desto bättre förhandlingsläge får du. Det kan alltså vara bra att visa att du har bra vinst i företaget.

2. Almi – statligt stöd

Almi är ett statligt organ som kan erbjuda såväl lån som riskkapital. Har man fått nej från vanliga affärsbanken kan det här vara nästa steg. Räntorna är visserligen högre än på vanliga banken, men Almi är också villigt att gå in där banken backar. Här finns såväl mikrolån som tillväxtlån och lån för exportsatsningar, bland annat. Genom Almi Invest kan man även söka riskkapital.

3. Starta eget-bidrag

På Driva Eget får vi ofta frågan vilka bidrag man kan få för att starta eget. Men det finns inte självklart något bidrag att söka.

Arbetsförmedlingen har visserligen sitt Starta eget-bidrag, men för att komma ifråga för bidraget ska du till att börja med vara anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen (och 18 år fyllda), sedan ska arbetsförmedlaren också bedöma möjligheten att få en anställning. Du ska inte ha startat ditt företag innan du söker stöd.
Arbetsförmedlingen bedömer den sökandes förutsättningar att driva företag och prövar affärsplanen. Stödet ges i högst sex månader och ersättningen beräknas av Försäkringskassan.

4. Inkubatorer

Det finns en rad inkubatorer kopplade till landets högskolor, som till exempel Chalmers Ventures i Göteborg och Lead vid Linköpings universitet. Blir man antagen i ett inkubatorsprogram får man inte bara professionell handledning under uppbyggnadsfasen av företaget, utan kan även få hjälp med finansiering i vissa fall.

5. Riskkapitalbolag och affärsänglar

Har du en intressant startup med bra förutsättningar att växa finns möjlighet att söka kapital hos riskkapitalbolag. Det man ska vara klar över att då tar man samtidigt in nya delägare i företaget – och investerare som kommer ha stort intresse i en förhållandevis snabb utväxling på sitt investerade kapital.

Dessutom kommer den nya ägaren sannolikt inte att vilja vara delägare en längre tid, utan har fokus på att göra en exit om ett par år. Är du beredd på det? Det fina kan samtidigt vara att få in erfarna företagare som bollplank i ledningen.

6. Crowdfunding

Nya digitala plattformar har på några få år förändrat finansieringsmöjligheterna för många små företag – och privata investerare. För plötsligt har plattformarna blivit sätt att sätta företag i kontakt med såväl större som mindre investerare.

Antingen kan företaget betala genom att till exempel bidragsgivarna får del av den nya produkten – eller en mindre ägarandel. Plus att plattformsägarna ska ha sin del. Man ska alltså vara på det klara med att det inte är gratis pengar rakt in, utan det kommer med en kostnad. Uppsidan är att man samtidigt kan få väldigt många ambassadörer för sitt företag. Vanliga människor som mer än gärna sprider budskapet om din produkt.

7. Crowdlending/peer-to-peer-lån

En utveckling av crowdfunding. Här lånar man helt enkelt pengar av privata investerare. Räntan blir som regel högre än på banken. Läs om klädföretaget Isbjörn på sidan 22, som med hjälp av crowdlending får möjlighet att låta företaget växa.

8. Innovations- och tillväxtstöd

Myndigheter som Tillväxtverket, Jordbruksverket och Vinnova administrerar en
rad olika bidrag (från EU bland annat) som går att söka. Vissa bidrag är riktade främst mot glesbygdsföretag medan andra riktas mot till exempel förstudier eller projekt med internationell potential. Här är hela listan.