Kan våra AB fakturera ett gemensamt HB?

Samuel Karlsson

Publicerades: 3 maj, 2018

Våra experter svarar på läsarnas frågor. Den här gången gäller det en fundering kring fakturering.

Vi är två delägare i ett handelsbolag inom vården. Det går så bra för företaget att vi börjat hamna över brytpunkten för statlig skatt. Tanken är att var och en av delägarna ska starta ett eget helägt AB som sedan ska fakturera handelsbolaget för tjänsterna. Vi blir anställda i aktiebolagen. Vi vill kunna bestämma vår egen lön samt kunna ta ut utdelning. Funkar det här upplägget i och med att aktiebolagen bara kommer att ha en uppdragsgivare och att vi båda är delägare/helägare i båda bolagen? Vi kan inte vara anställda på HB och vill inte ombilda HB till AB.
/Ammario

Ni kan driva varsitt AB där ni är anställda. Antingen kan ni fakturera HB eller låta era AB:n äga ert HB och sedan fördela resultatet. För att en verksamhet ska anses utgöra näringsverksamhet krävs att den är självständig, varaktig och bedrivs i vinstsyfte. Även om det endast är en uppdragsgivare kan det fungera, men ni bör se över både bolagsstrukturen och era uppdragsavtal tillsammans med er revisor eller en skattekonsult för att se vad som är bäst.
/Maria Sommert, skatteexpert på EY

Ställ din fråga här!