Kan vi slå ihop våra företag trots olika moms?

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 28 december, 2018

Kan man ha verksamheter med olika momssatser i ett och samma företag, undrar läsaren Olle. Läs expertens svar.

Fråga: Min fru är frilansande konstnär och jag är frilansande skribent. Hennes verksamhet är momsbefriad, inte min. Vi har idag var sin enskild firma. Finns det möjlighet att slå ihop våra verksamheter i en och samma firma/bolag?
/Olle

Ja, det finns inget som hindrar att ni bedriver era verksamheter gemensamt i ett och samma bolag. Eftersom du bedriver momspliktig verksamhet och din fru bedriver momsfri verksamhet så kommer ni då att få vad man brukar kalla för en ”blandad verksamhet”. Då behöver man hålla koll på momsen lite extra. Detta beror dels på att man behöver hålla reda på vilka intäkter som är momspliktiga (och som man därmed ska redovisa moms på) respektive vilka intäkter som är momsfria.

Men man behöver även hålla koll på inköpen som görs, eftersom man bara har avdragsrätt för den del av den ingående momsen som avser inköp som görs för den momspliktiga delen av verksamheten.
Vad gäller inköp som görs för den momsfria delen av verksamheten blir momsen i stället en kostnad.

Man kan förstås ha gemensamma kostnader som ska användas i både den momspliktiga och den momsfria verksamheten. Men då har man bara avdragsrätt för den del av momsen som avser inköpet för den momspliktiga delen av verksamheten.

Man måste därför göra en proportionering av den ingående momsen, för att kunna beräkna hur stor del av momsen man har avdragsrätt för. Detta ska ske på ett sätt som så exakt som möjligt motsvarar hur inköpet används i den momspliktiga respektive den momsfria delen av verksamheten.
Det är vanligt att proportioneringen görs med utgångspunkt i hur stor andel av de totala intäkterna som utgörs av momspliktiga respektive momsfria intäkter.
/Klara Modin, senior manager på EY