Skattesiffror för 2022 – här är listan du behöver för din skatteplanering

Josefin Wallin

Uppdaterades: 22 december, 2021
Publicerades: 27 december, 2021
Foto av: Adobe Stock

Här är alla viktiga skattesiffror för 2022 du behöver för din bokföring och skatteplanering. Spara ned direkt – och få superkoll på allt från arbetsgivaravgifter till bolagsskatt.

Lista: Här är alla viktiga skattesiffror för 2022

Arbetsgivaravgift

 • Normala: 31,42 %.
 • Den som fyllt 65 vid årets ingång: Ålderspensionsavgift 10,21 %
 • Mellan 19 och 23 år: 19,73 % (max 25 000 kr/månad – däröver 31,42 %)

Basbelopp

 • Prisbasbelopp: 48 300 kr.
 • Förhöjt prisbasbelopp: 49 300 kr.
 • Inkomstbasbelopp: 71 000 kr.

Bilersättning

 • Egen bil i tjänsten: 18:50 kr/mil.
 • Tjänstebil i tjänsten när du betalar drivmedel själv: 9:50 kr/mil (diesel: 6:50 kr).

Bilförmånsvärde

 • Rabatt på miljöbilar tas bort 1 januari 2022.
 • Beräkna förmånsvärdet här hos Skatteverket.

Bolagsskatt 20,6 %

 • Aktiebolag med ett beskattningsår med start 31 december 2018 eller senare, men före den 1 januari 2021 är skatten 21,4 procent.
 • Beskattningsår som börjat efter den 31 december 2020? Där ligger bolagsskatten 20,6 procent.

Egenavgifter

 • Normala: 28,97 %.
 • Född 1955 eller senare: Sänkta egenavgifter om du beräknar ett överskott i en aktiv näringsverksamhet. Du betalar då enbart din ålderspensionsavgift på 10, 21 % – på överskott upp till 100 000 kr.

Expansionsfondsskatt 20,6 %

 • Följer skattenivå för bolagsskatt.

Fyllnadsinbetalning

 • Basränta skattekontot: 1,25 %.

Grundavdrag

 • Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare: 20 500 kr.
 • Högsta grundavdrag: 37 200 kr.
 • Lägsta grundavdrag: 14 200 kr.
 • Grundavdrag fr o m 65 år: Förhöjt grundavdrag max 117 500 kr – minst 14 200 kr.

Gåvor, skattefria

 • Julgåvor: 500 kr (anställda).
 • Jubileumsgåvor (25, 50, 75, 100 år): 1 500 kr.
 • Minnesgåvor (50-årsdag, 25 års anställning): 15 000 kr.

Skattesiffror för 2022 kan komma att korrigeras – vilket vi på Driva Eget bevakar. 2021 har man även haft möjlighet till tillfälligt skattefri gåvor upp till 2000. Hur det kommer bli med en förlängning av detta är starkt kopplat till pandemin. I skrivande stund så stängs denna möjlighet 31 december 2021. Mer om detta och andra gåvor kan du läsa här: Gåvor till anställda? Allt du behöver veta för att de ska bli skattefria

Brytpunkt för statlig inkomstskatt

 • Skiktgräns: 540 700 kr
 • Brytpunkt anställd – 554 900 kr
 • Brytpunkt 65+ – 618 700 kr

Inventarieköp

Kostförmåner

 • Lunch eller middag: 100 kr
 • Frukost: 50 kr
 • Minst tre måltider – helt fri kost: 250 kr

Moms

 • Den vanligaste momssatsen är 25 % följt av 12 % (exempelvis konst och livsmedel) och 6 % (exempelvis tidningar och taxi).
 • Beräkna: driva-eget.se/moms

Periodiseringsfond

 • Aktiebolag: 25 %
 • Enskild firma, handelsbolag: 30 %

Representation

 • Tidigare avdrag för måltider har slopats. Dock får du dra av moms för måltider på upp till 300 kr/person.
 • Tillägg för musik, lokal, underhållning: 180 kr/person.

Räntefördelning

 • Positiv: 6 %
 • Negativ: 1,50 %.

Statslåneränta

 • Statslåneränta 2022: 0,03 %.
 • Särskild löneskatt: 24,26 %.

Särskild löneskatt är inte detsamma som skatt på din lön: Den ersätter egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Denna särskilda löneskatt finns till för att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas.

Traktamente, Sverige

 • Fullt: 240 kr, halvt: 120 kr.
 • Efter 3 mån: 168 kr/ heldag.
 • Natt: 120kr.

Utdelning

 • Schablonbelopp 2022: 187 550 kr.
 • Uppräkning kapitaldel: 9 %.
 • Uppräkning för att spara: 3 %.

TIPS! Följande skattesiffror för 2022 är smidigt att spara ned och ha på ett och samma ställe. Det spar tid när du snabbt behöver överblicka och planera. Lycka till med ett företagsamt 2022!

Behöver du veta mer om skatter? Då vill vi gärna tipsa dig om följande läsning: