skatter i enskild firma

Skatter i enskild firma – hur fungerar det?

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 14 december, 2021
Publicerades: 15 december, 2021

Här får du snabbt koll på skatter i enskild firma.

Att driva enskild firma

När du som privatperson startar och driver ett företag kallas det för enkild firma eller enskild näringsverksamhet. I den här företagsformen är du själv personligt ansvarig för alla skulder och avtal som företaget har.

Läs mer om enskild firma som företagsform

I en enskild firma betalar du skatt på vinsten i förtaget. Du betalar en preliminär skatt som stäms av när deklarationen lämnas. Du deklarerar resultatet från din enskilda firma i en så kallad NE-bilaga tillsammans med din inkomstdeklaration varje år. Varje år är du skyldig att upprätta ett bokslut för din enskilda firma. Om du säljer varor eller tjänster ska du även redovisa din moms.

Skatter i enskild firma – det här behöver du veta

F-skatt

I en enskild näringsverksamhet betalar du skatt på företagets vinst. Du behöver därför registrera verksamheten hos Skatteverket och godkännas för företagsskatt, den så kallade F-skatten. Du är själv ansvarig för att beräkna den preliminära skatten samt att betala in den löpande under året. Alla skatter betalar du in till ditt skattekonto hos Skatteverket.

F-skatt eller FA-skatt? Som företagare behöver du ha en F-skattesedel. Ska du däremot fortsätta vara anställd med lön och bedriva näringsverksamhet samtidigt, så ska du ansöka om en FA-skattesedel.

Preliminärskatt

Din preliminära skatt utgår från de uppgifter du själv anger som en uppskattning av inkomster och egenavgifter när du ansöker om F-skatt. När du deklarerar dina faktiska resultat stäms den preliminära skatten av och utmynnar i ett besked om din slutgiltiga skatt.

Med hjälp av skatteverkets kalkylator kan du beräkna din preliminära skatt som enskild näringsidkare.

Skatter i enskild firma i korta drag:

  • Du skattar och deklarerar själv för överskottet i din verksamhet.
  • Betalar gör du till ditt skattekonto hos Skatteverket.
  • Momsdeklaration lämnar du in varje månad, kvartal eller år.
  • Du ska lämna en arbetsgivardeklaration om du har anställda.

Moms – mervärdesskatt

Du behöver anmäla dig för momsregistrering om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag. Moms registrerar du dig för vid din bolagsstart. Då väljer du också vilken redovisningsperiod du ska ha. Alltså om du vill redovisa din moms varje månad, kvartal eller år. Väljer du månads- eller kvartalsvis krävs lite mer administration än att göra det en gång per år men det ger dig en bättre ekonomisk överblick.

Hur fungerar då moms?

Företag som säljer sina tjänster eller produkter i Sverige lägger på moms till kunden, utgående moms. När du köper in saker så har leverantören eller samarbetspartnern lagt på moms till dig, ingående moms. När du redovisar din moms kommer du betala in skillnaden mellan dessa två. Utgående moms minus ingående moms blir då det du betalar in till Skatteverket.

Tips! Oftast är momsen på 25 % men i vissa lägen kan den ha en annan procentsats. Driva Eget har en kalkylator där du enkelt kan räkna ut de olika momssatserna och vad summan blir inklusive eller exklusive moms: Räkna ut moms

Moms i korta drag:

  • Moms registrerar du vid bolagsstart samtidigt som vald redovisningsperiod (månad, kvartal, år).
  • Utgående moms lägger du på till kunden, ingående moms finns på fakturor till dig. Du redovisar detta i i din momsdeklaration och betalar in mellanskillnaden till Skatteverket.

Arbetsgivaravgifter och skatter i enskild firma

Som enskild näringsidkare kan du inte vara anställd i den egna verksamheten. I en enskild firma betalar du dina sociala avgifter i form av egenavgifter. Avgifterna beräknar du på verksamhetens överskott. Därefter gör du en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna från året. Som regel görs ett schablonavdrag på 25 %.

Om du anställer någon ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Du kommer då behöva redovisa arbetsgivaravgifter med en arbetsgivardeklaration och betala skatt varje månad. Arbetsgivaravgiften är 31,42 % av bruttolön och förmånsvärden som du som arbetsgivare betalar ut. Tänk på att åldern på den anställda kan påverka arbetsgivaravgiften (exempelvis har anställda i åldern 19–23 år som tjänar upp till 25.000 kronor i månaden sänkt arbetsgivaravgift).

Behöver du veta mer? Läs mer om arbetsgivaravgift.

Arbetsgivaravgifter och skatt i korta drag:

  • Redovisa din arbetsgivardeklaration varje månad och betala skatt till Skatteverket.
  • Arbetsgivaravgiften är 31,42 % när den räknas som full. Den kan påverkas av faktorer såsom ålder på den anställde.

Vi hoppas nu att du har full koll på skatter i enskild firma. Lycka till med din enskilda firma!