Kalkyl: Omvandla månadslön till timlön med vårt interaktiva verktyg

Ibland vill vi enkelt se vad en månadslön blir omvandlat till timlön. Därför har Driva Eget skapat en interaktiv kalkyl där du snabbt räknar ut svaret.

Psst! Vill du hellre omvandla timlön till månadslön – se vår andra kalkyl här

Omvandla månadslön till timlön här

Räkna ut timlön och dagslön så här – från månadslön

De vanligaste omräkningarna av månadslön är:

Timlön = månadslönen dividerat med 167 eller 168
Dagslön = månadslönen dividerat med 21
Dagslön per kalenderdag = månadslönen x 12 dividerat med 365

Arbetsdagar per månad 2024

MånadArbetsdagar
Januari22
Februari21
Mars20
April21
Maj21
Juni18
Juli23
Augusti22
September21
Oktober23
November21
December18
Total årsarbetstid251
Snitt / Månad21

Ordinarie arbetstid

Arbetstidslagen (ATL) styr hur mycket man får arbeta dagligen, veckovis och årligen. Normalt är arbetstiden högst 40 timmar per vecka, men det finns undantag som definieras i kollektivavtal.

På arbetsplatser med verksamhet under veckoslut och helgdagar, samt vid konstant nattarbete, är den ordinarie arbetstiden ofta justerad. Vissa arbetsplatser har anpassad arbetstid på grund av verksamhet under helger och nätter, ofta 37 timmar per vecka, eller 36 timmar och 20 minuter för ständigt nattarbete.

Använd också: Vad kostar en anställd? Se i vår kalkyl