QUIZ: Vilken fakturakoll har du?

Hur bra koll på fakturering, betalningar och inkasso har du egentligen?

Detta är ett sponsrat quiz och är framtaget av Intrum.

När ska en faktura betalas?
Senast den dagen som står som förfallodatum på fakturan.
I tillräckligt god tid för att mottagaren ska få betalningen senast dagen då fakturan förfaller.
Senast vid nästkommande månadsskifte.

Rätt!

Fel!

Vem kan ingå ett avtal?
Alla över 18 år.
Alla som kan betala för sig.
Endast den med sk rättshandlingsförmåga* kan ingå avtal.

Rätt!

Fel!

När kan man som företagare ta ut en påminnelseavgift?
Om det står med i avtalet.
Alltid när fakturan förfallit för betalning.
Endast om betalningen är mer än 15 dagar sen.

Rätt!

Fel!

Villkor i ett avtal är…
Bindande och kan inte ändras av enbart den ena parten.
Kan ändras av en av parterna om förutsättningarna ändras.
Om villkoren inte är lästa så gäller de inte, även om de funnits tillgängliga.

Rätt!

Fel!

Vilka uppgifter måste en faktura innehålla?
Organisationsnummer.
Företagets startår.
Namn och adress till både köparen och säljaren.

Rätt!

Fel!

Hur stor är den lagstadgade påminnelseavgiften?
60 kronor.
80 kronor.
100 kronor.

Rätt!

Fel!

Om du inte har avtalat en dröjsmålsränta, vad har du ändå rätt att ta ut?
Referensränta + 8 % på fakturabeloppet från faktureringsdagen.
Referensränta + 8 % på fakturabeloppet från förfallodagen.
8 % på fakturabeloppet från förfallodagen.

Rätt!

Fel!

Om du skickar inkassokrav, hur mycket får du ta ut?
180 kronor.
200 kronor.
220 kronor.

Rätt!

Fel!

Vilka har du rätt att ta ut en så kallad förseningsersättning** (450 kr) från?
Privatpersoner och företag.
Privatpersoner, företag och myndigheter.
Andra företag och myndigheter.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Subscribe to see your results

Vilken fakturakoll har du?

Jag fick %%score%% utav %%total%% rätt!

%%description%%

%%description%%

Loading...

* Med rättshandlingsförmåga menas en persons rätt att själv eller genom ombud agera med rättsligt bindande verkan. Till exempel ingå avtal eller ge bort egendom. Den som saknar rättshandlingsförmåga kan däremot inte själv ingå bindande avtal eller utföra andra rättshandlingar. Rättshandlingsförmåga en person vanligtvis när man blir myndig. Vissa situationer kan dock göra att man förlorar sin rättshandlingsförmåga.
** Om ett företag inte betalar en fakturan i tid har du som leverantör rätt att, utöver dröjsmålsräntan, ta ut en förseningsersättning på 450 kr. Ersättningen går bara att ta ut av företag och myndigheter, inte av konsumenter.