QUIZ: Vilken fakturakoll har du?

Hur bra koll på fakturering, betalningar och inkasso har du egentligen?

Detta är ett sponsrat quiz och är framtaget av Intrum.

[wpViralQuiz id=39314]

* Med rättshandlingsförmåga menas en persons rätt att själv eller genom ombud agera med rättsligt bindande verkan. Till exempel ingå avtal eller ge bort egendom. Den som saknar rättshandlingsförmåga kan däremot inte själv ingå bindande avtal eller utföra andra rättshandlingar. Rättshandlingsförmåga en person vanligtvis när man blir myndig. Vissa situationer kan dock göra att man förlorar sin rättshandlingsförmåga.
** Om ett företag inte betalar en fakturan i tid har du som leverantör rätt att, utöver dröjsmålsräntan, ta ut en förseningsersättning på 450 kr. Ersättningen går bara att ta ut av företag och myndigheter, inte av konsumenter.