Test! Vilken färg är du – eller din kund?

Är du en blå, röd, grön eller gul person? Och vad är din kund? Gör Driva Egets och framgångsexperten Annika R Malmbergs test och få en fingervisning om det.

Du kan både göra testet på dig själv – och på din kund. Låtsas då att det är hon eller han som fyller i det.

Självklart har du, eller din kund, mer än en färg i din personprofil, men det är oftast en eller två färger som är starkare än de andra och därför blir det de färgerna som man kallar en persons personprofil.

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.

Insights Discovery-metoden (som används av Annika R Malmberg och många andra) använder en modell med fyra färger. Färger gör det lätt att komma ihåg och hjälper människor att förstå sin stil, sina styrkor och vad de bidrar med till teamet.

Insights kallar dem färgenergier och det är blandningen av EldRöt, SolGult, SkogsGrönt och HavsBlått som avgör hur och varför människor beter sig som de gör.

Personer med blå energi

Personer med blå energin vill förstå. Kvalitet och exakthet är viktigt och personen ses ofta som analytisk och noggrann.

Personer med grön energi

För personer med grön energi är harmoni viktigt. De egna värderingarna och gemenskap är centralt. Gröna personer se ofta av andra som vänliga och tillmötesgående.

Personer med gul energi

Personer med gul energi tycker om uppmärksamhet. Glädje och engagemang är viktigast i livet, och de är ofta kreativa. Av andra kan gula personligheter ses som spontana och idérika.

Personer med röd energi

Personer med röd energi tycker om utmaningar och resultat. De är målmedvetna och effektiva. Omvärlden ser dem som fokuserade och objektiva.

Enligt teorin har alla människor mer eller mindre av alla dessa sidor.