Vilken färg är du – eller din kund?

Är du en blå, röd, grön eller gul person? Och vad är din kund? Gör Driva Egets och framgångsexperten Annika R...

Är du en blå, röd, grön eller gul person? Och vad är din kund? Gör Driva Egets och framgångsexperten Annika R Malmbergs test och få en fingervisning om det.

Du kan både göra testet på dig själv – och på din kund. Låtsas då att det är hon eller han som fyller i det.

Självklart har du, eller din kund, mer än en färg i din personprofil, men det är oftast en eller två färger som är starkare än de andra och därför blir det de färgerna som man kallar en persons personprofil.

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.