Fråga till experterna

Vem ska stå för självrisken – jag eller kunden?