Vem är skadeansvarig om man hyr ut sina tjänster till ett annat företag, undrar läsaren. FOTO: ADOBE STOCK

Vem ska stå för självrisken – jag eller kunden?

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 20 december, 2018
Fråga: Jag är F-skattare och hyr ut mig själv till ett åkeri som lastbilschaufför. Jag har arbetat prickfritt med en hög produktion i ett halvår, men så hände en olycka.
Nu kräver åkeriet att jag ska stå för kostnaden själv eftersom jag inte är anställd där. Men som jag förstår det eller tolkar det: Om jag endast hyr ut mig själv samt utlägg betraktas jag i lagens mening som anställd. Gäller det även i denna situation?
Rent ekonomiskt går de med bra vinst även med kostnaderna för olyckan. Det blev endast mindre materielskador som täcktes av försäkringen och det blev bara självrisk.
Som jag tolkar det är jag då under samma villkor som en anställd och företaget måste vid anspråk mot den anställde bevisa att jag skadat något uppsåtligt eller liknande (bevisbördan). Stämmer det eller gäller andra regler i denna situation?
/Anders Lundström
Experten svarar: Om du är egenföretagare är det ditt ansvar att tillse att du har ett anpassat försäkringsskydd för din verksamhet. Denna försäkring ska då täcka de skadeståndskrav som uppstår hos din uppdragsgivare.
Om du är anställd är det i stället arbetsgivaren som bär det yttersta ansvaret om det skulle inträffa en olycka och som ska ansvara för de skador som den anställde orsakar. Det är därmed upp till arbetsgivaren att tillse att det finns en ansvarsförsäkring.
Huruvida du anses vara egenföretagare eller anställd blir avgörande. I detta fall krävs dock en dialog med en jurist där fler frågor behöver ställas för att kunna ta reda på det faktiska förhållandet.
/Noshin Kardel, jurist på avtal24