AI hjälper till att sortera i bruset. ILLUSTRATION GETTY IMAGES.

Analysera din omvärld med AI

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 30 januari, 2019

Förr gjorde man omvärldsanalysen genom att läsa tidningar. Nu öppnar AI dörren för helt nya sätt att tolka samtiden.

När förändringarna går i en allt snabbare takt är det viktigare än någonsin att ligga rätt i sin omvärldsanalys. Under senare år har man pratat mycket om Big Data – att samla enorma mängder data. Men nu är det redan lite på väg ut, om man ska tro Tomas Larsson, analytiker på Kairos Future.

LÄS OCKSÅ: SÅ SKAPADE DE SITT DRÖMLIV I THAILAND

Nu är det i stället maskininlärning som gäller. Alltså att datorerna lär sig av sig själva för att höja sina kunskapsnivåer. Med såväl större processorkraft i datorerna som bättre algoritmer, kan man helt enkelt få ut mer av datan nu än tidigare.
Det blir allt viktigare att inte bara titta på vad som händer på ytan av isberget, utan att framför allt förstå de underliggande drivkrafterna.
– Vi får ett nytt och mer förusättningslöst sätt att gå från information till insikt. Traditionellt har man snöbollat sig fram. Byggt på med mer kunskap för att sedan göra sin analys. Det nya sättet att jobba är att låta meningsfulla mönster utkristallisera sig från datan, säger Tomas.

Skapar kluster av trender

Han visar en bild som ser ut lite som en stjärnhimmel. Med hjälp av AI kan man få fram bilder som visar hur begrepp och företeelser bildar kluster beroende på hur mycket de trendar på nätet.
– Självförbättrande algoritmer gör att man får fram mer relevanta svar över tid, säger Tomas och fortsätter:
– Med hjälp av AI kan man slippa söka på specifika nyckelord, utan på konceptuell likhet. Det vill säga – datorn kan själv koppla ihop saker som hänger samman, även om man i text inte uttryckt det på samma sätt.

Hittills har de självinlärda datorerna hanterat i huvudsak text, men nu växer möjligheten att behandla även ljud- och bildinformation.
– Om vi är intresserade av ett visst fenomen kan vi läsa in 200 000 bilder på nolltid för att se vad de fångar, säger Tomas.
I Kina har man nått enorma framgångar med botar som kan föra långa konversationer med människor. Ju fler de pratar med, desto smartare blir datorerna.

Måste ifrågasätta slutsatserna

Men kan man lita på vad som trendar? Kan man helt enkelt lägga över sin omvärldsanalys på datorn och luta sig tillbaka?
Nej, det har visat sig att datorer som lär sig själva präglas av den data som de tillgodogör sig. En bot som placerades på Twitter blev sålunda rasistisk och kvinnofientlig efter att ha tolkat inläggen där.
– Med AI kan vi hantera stora mängder data och få en kontinuerlig bevakning. Man kan få hjälp med analysen. Men sedan måste människan ifrågasätta om det är användbart för mig, för att i nästa steg kunna beskriva och förutspå omvärlden. Jag tror att om man hittar att bra sätt att låta människor och datorer jobba ihop så kan det bli bra, säger Tomas.