Gränsen mellan hobby och företag

Anders Andersson

Publicerades: 9 december, 2009

Hur hobby ska deklareras är ibland rätt oklart och beror ofta på tolkningar från den enskilde skattetjänstemannen. Här reder vi ut begreppen.

Första frågan är vad gränsen går mellan hobby och näringsverksamhet. Om samtliga villkor är uppfyllda ska inkomsten räknas som näringsverksamhet:
• Självständighet
• Varaktighet
• Vinstsyfte

Om verksamheten inte är självständig kan det i stället vara en hobby som beskattas som tjänsteinkomst.

Om den inte är varaktig, t ex enstaka försäljningar, beskattas oftast inkomsten som kapitalinkomst. Skatten blir då 30 procent. Men det går att sälja sådant personligt lösöre, t ex tavlor och antikviteter för 50 000 kr per år utan att det blir skatt.

En verksamhet som är både självständig och varaktig men saknar vinstsyfte räknas skattemässigt som hobby. Sådan inkomst beskattas i inkomstslaget tjänst. Det blir då inkomstskatt som vanlig lön plus egenavgifter som deklareras på blankett T2.

Bokföring och moms
Den som driver hobbyverksamhet är inte bokföringsskyldig. Men kvitton och anteckningar som styrker inkomster och utgifter måste sparas i minst sju år.

Mervärdesskatt redovisas för sig och då i regel i den allmänna självdeklarationen om inkomsten är högre än 30 000 kr. Inkomster och utgifter redovisas i så fall exklusive moms. Annars räknas momsen med i inkomsterna och utgifterna.

Underskott
Underskott får inte dras av från annan inkomst. Däremot får underskottet av hobby från året före sparas och kvittas mot överskott på samma hobbyverksamhet om de uppstått upp till fem år före beskattningsåret och om de inte överstiger intäkterna.

Om hobbyn gått med förlust i ett år är det alltså viktigt att nästa år få ett överskott att dra av det gamla underskottet emot. Det gäller då att skaffa inkomster – t ex genom försäljning av hobbyprodukter. Överskott kan man också skaffa sig genom någon av följande åtgärder:

• Avstå från att göra värdeminskningsavdrag.
• Sälj en del av hobbyverksamhetens lager till eget bolag eller någon inom familjen, vilket ger inkomster till hobbyverksamheten. Detta lager kan sedan köpas tillbaka ett senare år.

Tävlingshästar
Upp till två tävlingshästar brukar ses som hobby och beskattas som inkomst av tjänst. Ett underskott på hobbyhästen får då inte dras av mot andra inkomster, däremot mot ett överskott senare år. Om ’’hobbyhästen’’ säljs tillämpas reglerna för kapitalvinst på kapitalinkomst.

Om hästarna räknas som näringsverksamhet gäller i stället reglerna för inkomst av näringsverksamhet. [

Om verksamheten är nystartad får underskott inom fem år dras mot andra inkomster. I annat fall får det bara dras mot överskott i samma näringsverksamhet ett senare år. Om verksamheten avvecklas kan eventuell förlust dras av som kapitalförlust.

Ett sätt att kunna dra av för hobbyhästarna är att låta hästarna ägas av ett aktiebolag. Vinster och förluster får normalt kvittas mot andra inkomster i aktiebolaget, såvida det inte är uppenbart att det enbart är en förlustverksamhet.

Rättsfall

Dessa rättsfall visar var gränserna mellan hobby och näringsverksamhet kan gå:

Två hästar – hobby? En verksamhet med två travhästar eller mindre räknas normalt som hobby, trots att verksamheten går med vinst och trots att den ägs av en jordbrukare. (K72 1:32, RÅ1988 ref 117). Andelar i två hästar ansågs dock som rörelse. Det motiverades med att omfattande travverksamhet hade bedrivits av ägarna. (RÅ 1987 not 655). I ett annat fall blev det också rörelse. Maken till den kvinna som ägde den framgångsrika travhästen, hade betydande anknytning till hästsporten i ett bolag som ägde hästar. (RÅ 1978 Aa 158)

Älgjakt. En same hade vid sidan av renskötsel även inkomster av älgjakt som ansågs knuten till renskötselrätten. (RÅ 1991 ref 38). Älgjakt anses i andra fall oftast som hobby. Kostnaderna är sannolikt också minst lika stora som värdet av älgköttet och eventuella försäljningsinkomster.

Båtar. Uthyrning av segelbåt har ansetts som rörelse och inte som hobby, trots att verksamheten visade underskott. (RÅ 1986 not 484).

Frimärkssamlingar. En försäljning av privat frimärkssamling har inte räknats som rörelse trots att personen också hade en frimärkshandel. (RÅ1948:666)

(Källa Avdragslexikon )

Sex råd för att gå från hobby till företag.