Aktiebolag som företagsform? Allt du behöver veta

Josefin Wallin

Publicerades: 24 november, 2021
Foto av: Adobe Stock

Aktiebolag som företagsform? Absolut! Går du i tankarna om att starta ett aktiebolag och är nyfiken på vad företagsformen innebär? Vi har samlat allt du behöver veta.

Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen för flera personer och är även en egen juridisk person. Aktiebolaget kan alltså äga, köpa och teckna sina egna avtal. En egen juridisk person blir företaget när det registreras, vilket du gör hos Bolagsverket. Kanske är du redan övertygad om att ett aktiebolag är rätt företagsform för dig? Du ska då registrera företaget via Verksamt, som är en samlingstjänst för myndighetskontakter för företag.

Driva Eget har tagit fram en guide som hjälper dig med registreringen:
Registrera aktiebolag på Verksamt – här är checklistan!

Starta aktiebolag

När man ska starta sitt aktiebolag behöver man 25 000 kronor i aktiekapital. Kapitalet sätts in på ett bankkonto, och därefter får du ett bankintyg och kan registrera bolaget. Dessutom behöver du ha en stiftelseurkund, en bolagsordning och du behöver ha valt ut ett företagsnamn.

Svårt att välja ett företagsnamn – låt oss hjälpa dig:
Dags att välja företagsnamn? Här är checklistan du inte får missa!

I bolagsordningen så anger du hur många aktier företaget har, om du ska ha en revisor samt företagets namn. Du delar också ut aktier till de som betalat aktiekapitalet, vilket då oftast är du själv. Antalet aktier och vem som äger dessa anger ni i en aktiebok.

Registrera aktiebolaget

När man startar ett aktiebolag så behöver man registrera bolaget, vilket man gör hos Verksamt. Här ska du registrera dig för både moms och F-skatt. F-skattesedeln innebär ett bevis på att du betalar dina egna sociala avgifter, och moms är en mervärdesskatt. Momsen ligger vanligtvis på 25 % och läggs på fakturor till din kund (utgående moms). Dina kunder lägger sedan i sin tur moms på fakturor till dig (ingående moms). Momsen redovisas och mellanskillnaden betalas in till Skatteverket.

Ska du ha anställda? Då ska du även registrera dig som arbetsgivare. Tänk på att i ett aktiebolag är även du själv som firmatecknare anställd om du lyfter lön i företaget. Därmed behöver du registrera dig som arbetsgivare, även om du i början är ensam i företaget.

Hur funkar det i ett aktiebolag?

I ett aktiebolag så behöver man såklart ta olika typer av beslut. Här kan man ha sin styrelse till hjälp – för en styrelse ska det finnas i ett aktiebolag. Varje år så samlas aktieägarna på en årsstämma, där man också kan välja vilka som ska sitta i styrelsen. Utöver det så kan man hålla styrelsemöten, där man i styrelsen kan ta olika beslut som rör företaget.

Når vi våra mål? Har vi stött på några problem? Dessa är exempel på frågor som är relevanta på ett styrelsemöte. Kanske är ni inte ett så stort aktiebolag utan består endast av en styrelseordförande och en suppleant? Då kanske de här sakerna sker under lite enklare former.

Viktiga begrepp

  • Verklig huvudman: Den som står som ytterst ansvarig för företaget, dvs oftast du själv som firmatecknare.
  • Styrelse: Aktiebolag har en styrelse, men i de minsta bolagen är den ofta inte stor. Finns det två ledamöter i styrelsen, behöver en av dessa utses till ordförande. Om det finns en eller två ledamöter så behöver det även finnas en styrelsesuppleant. Dennes uppgift blir då att ersätta ledamöter som inte kan delta vid styrelsemöten.
  • Årsredovisning: Ska lämnas in varje år och redovisar företagets ekonomi under det senaste året.
  • Fåmansföretag: Det är vanligt att fyra eller färre äger aktier i bolaget och som motsvarar mer än hälften av rösterna i bolaget. Dessa bolag kallas för fåmansföretag.

Om jag vill avsluta mitt aktiebolag?

Vill du inte driva ditt aktiebolag vidare? Då finns det flera sätt att avsluta bolaget på: likvidation, fusion, konkurs eller delning. Du kan också sälja bolaget som då lever vidare med någon annan ägare. Man kan också ha sitt företag vilande. Ett företag räknas som vilande om man inte aktivt gör något i företaget under ett års tid.