<![CDATA[]]>

Så vill partierna förenkla reglerna för småföretagen

Caroline Engvall

Publicerades: 4 september, 2014

Vi sätter press på politikerna inför valet i vår partiutfrågning. Veckorna inför valet publicerar vi fem frågeställningar som partierna fått svara på.

Idag undrar vi: På vilket sätt vill ni förenkla reglerna för småföretagen?

Moderaterna:

 • Minska krav på uppgiftslämnande och ­förenklade myndighetskontakter.

Centerpartiet:

 • Endast ”en dörr in” till myndigheter, där uppgifter bara behöver lämnas digitalt och till en plats.
 • Den tidigare avskaffade revisionsplikten ska även gälla företag med upp till 50 anställda.
 • Reformerad arbetsrätt så att turordningen i Las baseras på kompetens.

Folkpartiet:

 • Färre och enklare regler för företagande. Ta bort vissa regler och inför inga nya som medför krångel.

Kristdemokraterna:

 • Företag med max 50 anställda, en balansomslutning på 41,5 miljoner kr och en omsättning på 83 miljoner bör undantas från revisionsplikten.
 • Uppgifter till statliga myndigheter ska bara behöva lämnas en gång och till ett ställe.

Socialdemokraterna:

 • Enklare för företag att följa de regler som finns.
 • Skapa en portal där företagare kan göra en ansökan som sedan gäller för andra områden när det gäller information och tillståndsgivning.

Miljöpartiet:

 • Stödja kommuner och länsstyrelser så att de kan förkorta sina handläggningstider för de olika typer av tillstånd som krävs för att driva företag.

Vänsterpartiet:

 • Analysera hur de mindre företagens administrativa börda påverkas när nya lagar tas fram.

Sverigedemokraterna:

 • Utöka undantagen i turordningsreglerna från dagens två till fem anställda.
 • Värna Las och ge framför allt småföretagen utrymmet och möjligheten att behålla nyckelkompetens även i lågkonjunktur.

Feministiskt initiativ:

 •  Förenkla skattesystemet för små företag.

 

Enkät sammanställd av Caroline Engvall. Svaren är sammandrag av svar från partiernas sakkunniga och pressavdelningar. Sammanställningen är gjord innan Alliansens valmanifest presenterades.

 

Under veckorna inför valet kommer även följande frågeställningar presenteras, håll utkik!

Vad tycker du? Kommentera nedan. Eller tyck till i vårt forum!