Så vill partierna underlätta för småföretag att växa

Caroline Engvall

Publicerades: 2 september, 2014

Vi sätter press på politikerna inför valet i vår partiutfrågning. Veckorna inför valet publicerar vi fem frågeställningar som partierna fått svara på.

Idag undrar vi: Hur vill ni underlätta för småföretag att växa?

Moderaterna:

 • Se över reglerna för optioner, så att snabbväxande företag lättare kan behålla nyckelkompetens.
 • Underlätta generationsskiften i familjeföretag.

Centerpartiet:

 • Fokusera mer på möjligheter och mindre på krångel.
 • Minska många kostnader som arbetsgivaravgifter och sjuklön.
 • Fortsätta att göra det billigare att anställa i små företag.

Folkpartiet:

 • Sänka skatter på arbete och företagande och förenkla regler för företagande.
 • Fortsätta reformering av de alltför krångliga 3:12-reglerna.

Kristdemokraterna:

 • Konkurrenskraftig beskattning, även om vi inte har förslag på skattesänkningar på grund av det statsfinansiella läget.
 • Minska regelkrånglet och sänka avgifterna.

Socialdemokraterna:

 • Nyföretagargaranti, där staten på vissa villkor kan dela risk med bankerna. Ska även kunna utnyttjas i samband med generationsväxling, när en efterträdare till ett befintligt, välfungerande företag saknar möjlighet att ställa säkerhet för lån.
 • Staten ska ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan.

Miljöpartiet:

 • Billigare för småföretag att anställa genom att slopa hela sjuklöneansvaret för alla företag med upp till 10 anställda.
 • Sänka arbetsgivaravgiften med upp till 76 000 kronor per år och sänka egenavgiften.
 • Underlätta för forskningsintensiva företag att växa, med företagsinkubatorer och skattelättnader för personaloptioner.

Vänsterpartiet:

 • Låta mindre företag med upp till tio anställda helt slippa betala 14 dagars sjuklön.
 • Avsätta medel för att underlätta generationsväxling.
 • Öka exportstödet.

Sverigedemokraterna:

 • Ta bort den allmänna löneavgiften.
 • Slopa sjuklöneansvaret för företag med upp till 10 anställda.
 • Avsätta betydande resurser för Komvux, högskolan och Myndigheten för yrkeshögskolan. De högre lärosätena bör bättre anpassa sina utbildningar efter företagens efterfrågan.

Feministiskt initiativ:

 •  Ta bort hinder för kvinnor att driva företag (till exempel diskriminerande kreditbedömning och trygghetssystem) samt förenklade och förmånligare skatteregler.

 

Enkät sammanställd av Caroline Engvall. Svaren är sammandrag av svar från partiernas sakkunniga och pressavdelningar. Sammanställningen är gjord innan Alliansens valmanifest presenterades.

 

Under veckorna inför valet kommer även följande frågeställningar presenteras, håll utkik!

Vad tycker du? Kommentera nedan. Eller tyck till i vårt forum!