Småföretagare jobbar en halvdag i veckan – trots att de har semester

Anders Andersson

Publicerades: 30 juli, 2014

 Majoriteten av landets småföretagare arbetar i sommar minst en halvdag i veckan, trots att de har semester. Se här om du känner igen dig själv i  denna semesterundersökning.

Var tredje småföretagare upplever inte att de är ledig på sin semester. 94 procent av dem säger att de jobbar då.

En tredjedel av dem har högst tre veckor semester, två veckor mindre än anställda. Men tre av fyra säger att de har större möjlighet än anställda att välja när och hur de vill jobba.

–  Företagare värdesätter friheten att råda över sin egen tid, men har också uppgifter som måste åtgärdas oavsett årstid, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd på Företagarna som gjort undersökningen om  semestervanorna bland 4 000 småföretagare.

Hon tycker det är förvånande att nästan varannan företagare sköter företagets normala drift under semestern:

– Småföretagare är nästan aldrig lediga och de tar med sig både mail, telefon och orderblocket även på semestern. Dessa entreprenörer skapar både jobb och välfärd även på sin semester.

Majoriteten av alla företagare ägnar minst en halvdag per semestervecka åt jobb, medan var femte företagare ägnar en heldag i veckan åt jobb. De flesta läser jobbmail och svarar på jobbsamtal. Nästan hälften ägnar tid åt företagets normala drift, som till exempel produktion och kunduppdrag.

Företagare fördelar jobbtiden på semestern så här:

  • Läsa jobbmail: 76 procent.
  • Svara på jobbsamtal: 70 procent.
  • Sköta administration: 62 procent.
  • Företagets normala drift: 45 procent.
  • Annat: 11 procent

Så många timmar per vecka ägnar företagare åt företaget på semestern:

Högst 1 timme: 6 procent.

  • 1-4 timmar: 33 procent.
  • 5-8 timmar: 37procent.
  • 9-16 timmar: 15 procent.
  • Fler än 16 timmar: 5 procent.
  • Vet ej/avstår: 4 procent..