Anders Andersson tycker till om Migrationsverket. Foto: Getty Images

”Husseins öde rena dårskapen”

Samuel Karlsson

Publicerades: 29 maj, 2018

Entreprenören Hussein Ismail hotas av utvisning på grund av företagarfientliga regler. I sin krönika belyser Anders Andersson belyser det orimliga migrationsverkets hantering.

är en av många som kämpar med att få sitt företag att gå ihop. För att klara företagets ekonomi var han tvungen att tillfälligt sänka sin lön under tre månader. Nu hotas han av utvisning.

Det är en sund och naturlig åtgärd – men inte om man råkar ut för Migrationsverkets byråkrater och orimliga lagar som inte är anpassade för företag.

På grund av den sänkta lönen vill Migrationsverket nu kasta ut honom ur Sverige. Det är en katastrof inte bara för honom, hans fru och de två förskolebarnen. Bioteknikföretaget Birka Biostorage AB i Lund, som har sex anställda, hotas av nedläggning och utvecklingen av tre startups riskerar att stoppas.

Det beror på att Hussein är företagens nyckelperson. Han är precis den typ av person som Sverige behöver – innovativa teknikinriktade entreprenörer som brinner för nya affärsidéer. 

När han kom till Sverige 2014 fick han två års arbetstillstånd och startade tillsammans med några andra ett företag som ska förvara känsliga enzymer och celler åt läkemedelsbolag på ett säkert sätt. I god tid innan arbetstillståndet gick ut ansökte han om att förlänga det.

För en tid sedan firade företaget att de skulle flytta till nya större lokaler, att omsättningen skulle femdubblas och att Hussein i april skulle ta steget från vice vd till vd. 

Just då kom Migrationsverkets besked om att Hussein ska utvisas till Libanon. Det skulle inte bli något arbetstillstånd eftersom han 2015 brutit mot en formell och absurd regel. Han hade för att rädda företaget sänkt sin lön under tre månader till 13 000, 17 000 och 11 700 kronor. Men reglerna säger att den som är på väg att söka arbetstillstånd måste ha avtalsenlig lön som vid då var 18 500 kronor.

Regeln är till för att arbetsgivare inte ska utnyttja anställda som söker arbetstillstånd – och gör ingen skillnad på om man är vanlig anställd eller om man tar ut lön ur eget bolag.

Det visar att varken lagstiftarna eller Migrationsverket begriper hur företag fungerar eller hur en klok företagare tänker. Husseins öde är rena dårskapen.

Den som driver företag måste naturligtvis rätta mun efter matsäck och ibland leva på besparingar i stället för lön ur bolaget. Finns det inga besparingar gäller det att suga på ramarna och hoppas på att kunna ta ut utdelning och bra lön om företaget går bättre.

Hussein har nu överklagat det orimliga utvisningsbeslutet till förvaltningsdomstolen. Det finns då två alternativ:

1 Att förvaltningsdomstolen tolkar lagen rimligare och låter Hussein få stanna. Det måste finnas utrymme för sunt förnuft även i en lag som är fyrkantigt skriven.

2 Att förvaltningsdomstolen står fast vid utvisningsbeslutet. I så fall måste lagen snarast göras om.

En sann entreprenör som hårt arbetande Hussein låter sig dock inte nedslås av detta och säger så här:

– Vi försöker jobba på som om inget har hänt. Kunderna ska inte bli lidande. Vi har fullt upp att göra och de projekt vi har både i Birka och våra startups måste rulla på med full fart. Ändå måste jag lägga energi och pengar på detta bagatellartade misstag som vi gjort med min lön.
Slutsatserna av fallet Hussein är flera: 

  • Att politiker och tjänstemän saknar de mest elementära insikter om småföretagande.
  • Att lagarna klarare måste göra skillnad mellan anställda och företagare.
  • Att myndigheter och vi alla bättre måste ta vara på den entreprenörsanda och entusiasm som så många invandrare har med sig när de kommer till Sverige.