Revisor eller inte det är frågan. Foto: Getty Images

Inför ny bolagsform för de små

Samuel Karlsson

Publicerades: 9 augusti, 2018

Anders Andersson efterlyser ett AB light för att underlätta för företagare.

I över 25 år har jag haft aktiebolag. Jag har gjort en stor del av bokföringen själv, men också tagit hjälp av en redovisningskonsult för att spara tid och vara säker på att allt blir rätt. Tidigare skickades sedan bokslutet vidare till en revisor.

Anders Andersson

Redovisningskonsulten har gett mig bra hjälp under åren. Men revisorn har inte varit till någon nytta – enligt lagen har han inte ens rätt att ge affärshjälp. Han har varje år bara skickat en faktura på 10–12 tusen. När jag påpekat att arvodet känts högt brukade han urskulda sig med att största delen av hans tid gått åt till dokumentation och administration som till och med han ansåg som onödig.

När revisionsplikten för små bolag äntligen avskaffades i november 2011 blev jag naturligtvis glad. Jag hade länge skrivit om hur orimligt det är att ett litet enmansbolag ska ha samma regler som bolag med miljardomsättning och tusentals anställda.

Men nu föreslår Riksrevisionen att plikten ska återinföras för alla aktiebolag. Det är ett steg i fel riktning i en tid när regelbördan för småföretagen blir tyngre och tyngre.

Detta framhöll jag i en debatt som nyligen arrangerades i riksdagshuset av centerpartiet och Småföretagarnas riksförbund. 

Riksrevisor Helena Lindberg menade då att hennes utredning visar att de bolag som avstått från revisor växer sämre än liknande företag som valt att behålla revisorn.

Jag menar att detta är en självklarhet. Företagen som valt bort revisorn är oftast sådana som inte vill eller kan växa och som är försiktiga med kostnader. De som har kvar revisorn har ofta  velat expandera och behöver inte vara så kostnadsmedvetna.

Skatteverket har heller inte funnit belägg för att företag utan revisor fuskar mer än de som har revisor. Ändå kommer riksrevisorn med svepande och ogrundade anklagelser om att skattefusket är störst bland frisörer, krogägare, taxiägare och de som har skönhetssalonger.

Jag håller med om att det behövs mer resurser för att försöka komma åt skattefuskare av alla slag. Men inte är återinförd revisionsplikt rätt väg att komma åt detta. Enligt Riksrevisionens utredning gör företagare som saknar revisor fler småfel i sina bokslut. Men dessa problem löser sig när Bolagsverket snart äntligen inför automatisk kontroll av summeringsfel av årsredovisningar.

Jag och många andra kritiker från olika håll menar att Riksrevisionens förslag om återinförd revisionsplikt för alla bör kastas i papperskorgen.

I debatten i riksdagshuset hade jag väntat mig att revisorernas egen organisation FAR skulle hylla Riksrevisionens förslag. Men i stället kom FAR:s generalsekreterare Dan Brännström med en idé av samma slag som jag tidigare kommit med i Driva Eget.

Han tycker att Sverige borde införa ett slags AB Light, en ny företagsform med lägre krav på aktiekapital och med mildare regler. Det är ett utmärkt förslag som kan få fler att byta från enskild firma där företagets ekonomi lätt blandas ihop med den privata. 

En ny utredning borde spalta upp alla dagens regler för aktiebolag. De kunde sedan delas upp i tre grupper:

1. De som kunde slopas för AB Light.
2. De som måste vara kvar, men i förenklad form.
3. De som måste gälla för alla aktiebolag.

Gränsen för när denna nya bolagsform skulle få användas
skulle kunna ligga där dagens gräns går för att slippa revisionsplikt – högst tre anställda, omsättning under tre miljoner och tillgångar mindre än 1,5 miljoner.

Tänk om Riksrevisionens undermåliga utredning kunde leda till något i denna stil.

AV: Anders Andersson