Anders Andersson.

”Småföretagarna kan bli krisens vinnare”

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 24 januari, 2019

Politikerna från alla riksdagspartier är de stora förlorarna på regeringskrisen. Småföretagarna kan vara vinnarna.
Det tog fyra månader av kohandel för att bilda regering. Nu när det äntligen är klart ska en socialdemokratisk statsminister styra landet med en delvis borgerlig politik och en överenskommelse med vänsterpartiet som hålls hemlig för väljarna.  Det har skapat ett politikerförakt större än någonsin. 70 procent av väljarna har tappat förtroendet för politikerna – och det är ett nederlag för svensk demokrati.

LÄS OCKSÅ: DE AUTOMATISERAR FÖR ATT SKALA UPP

Men rent sakpolitiskt finns det stora positiva drag. Januariöverenskommelsen mellan de fyra partierna innehåller fler konkreta åtgärder än vad någon regering någonsin startat med. Dessa förändringar kan göra småföretagarna till regeringskrisens vinnare:

 • Arbetsgivaravgifterna sänks, men inget sägs om hur stor sänkningen blir.
 • Arbetsgivaravgiften för ungdomar utan gymnasieutbildning och för nyanlända tas bort under de första två åren på arbetsmarknaden.
 • Kravet på aktiekapital sänks från 50 000 till 25 000 kronor.
 • Företag med mindre än tio anställda (mikroföretag) ska gynnas extra mycket genom att olika regler förenklas.
 • Reglerna för personaloptioner förbättras och görs ”konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv”.
 • Reglerna för generationsskifte ska jämställas med skattereglerna vid företagsförsäljning till utomstående.
 • De krångliga 3:12-reglerna som Driva Eget kritiserat hårt ska förenklas från 2022.
 • Företagare som arbetar med ruttjänster gynnas. Taket för ruttjänster tredubblas och ska gälla också tvätt, flyttjänster, hämtningstjänster och trygghetstjänster.
 • Exportföretag ska stimuleras genom en förbättrad exportstrategi med fokus på ekonomi och hållbarhet.
 • Företagens behov av arbetskraft med rätt utbildning förbättras. Kunskapslyftet byggs ut för, yrkeshögskola, vuxenutbildning och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.
 • Etableringsjobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa införs även för bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal.
 • Högkvalificerade nyanlända som vill starta eget eller söka jobb i Sverige ska kunna få ett särskilt visum som stoppar eventuell utvisning.
 • Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. LAS-reglerna ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Förslag om lägre kostnader vid uppsägningar läggs.

Jag som är optimist väljer dock att försöka lita på den positiva ton för företagande som finns i överenskommelsen. Där står att den nya regeringen ska ”stärka Sveriges ekonomi genom att främja ett mer konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv och underlätta möjligheterna att bli, verka och lyckas som företagare”.

Socialdemokrater på högerkanten verka också se det nya samarbetet som ett sätt att vrida partiet permanent mer åt höger i en ny modern marknadsekonomisk riktning.
Alla ökade statliga utgifter blir svåra att finansiera och strider mot finansminister Magdalena Anderssons ständiga tal om ansvarsfull finansiering. Å andra sidan behöver efterfrågan stimuleras med skattesänkningar (avskaffad värnskatt) och infrastruktursatsningar (bredband, vägar och järnvägar) inför en stundande lågkonjunktur. Något räntevapen finns ju inte längre kvar.