<![CDATA[]]>

Det här kan klubbas direkt!

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 19 december, 2018

Regeringsbildningen drar ut på tiden och Driva Egets Anders Andersson blir allt mer otålig. Det här vill han se hända nu!

Med dagens politiska kaos finns det risk för att alla reformer som kräver ökade statliga utgifter måste skjutas på framtiden. Förbättringar som så väl behövs för både småföretagare och andra kan inte genomföras, eftersom det saknas beslutskraft. Det mesta av energin verkar dessutom användas för politiska maktspel.

LÄS OCKSÅ: SÅ STARTADE DE EN EGEN KEDJA

Men för småföretagen finns det galenskaper som lätt kan rättas till. Det är frågor där alla partier är eller borde vara eniga och som kan lösas utan nya pengar i budgeten. Tre exempel:

1. Sjuklöneansvar
En anställd får ingen sjukpenning under första sjukdagen. För de nästa 13 dagarna är det företaget som betalar sjukersättningen till den anställde. Därefter kommer pengarna direkt från Försäkringskassan.
Men detta är inte lika illa som det låter. Företaget får nämligen tillbaka allt eller en stor del av den utbetalda sjukpenningen senare, ibland först efter ett år.

Detta känner nästan ingen småföretagare till, eftersom de inte fått tillräcklig information om saken. Att ligga ute med pengar under så lång tid kan dessutom skapa ekonomiska problem för företag med dålig likviditet.
Det måste bli slut på sådant regelkrångel. Det är bättre att småförtagarna använder sin tid åt sin verksamhet än åt onödig administration.

Det borde vara enkelt att ändra reglerna så att Försäkringskassan alltid betalar ut sjukpenningen direkt till den sjuke. Börja med att ändra reglerna för dem som bara har några få anställda. Grundregeln måste vara att ta bort regler som skattebetalarna inte förstår eller känner till.
 
2. Personalliggare
För att försöka minska skattefusket tvingas många företagare nu att föra personalliggare där de anställda skriver in när de kommer till sin arbetsplats och lämnar den.  Granskningar har visat att fusket fortsatt bland de oseriösa och att de seriösa drabbats av onödigt arbete.
Många har känt sig jagade som potentiella skattesmitare. De har fått orimliga kontrollavgifter på upp till 15 000 kronor när anställda glömt att skriva in sig eller om noteringar i liggaren gjorts med fel penna.

Irritationen tog fart när reglerna den 1 juli skärptes för att gälla också ägaren och ägarens barn. Ägare, som ju ofta inte har arbetsschema, ska registreras vid arbete på själva arbetsplatsen, men inte vid administrationsarbete hemma kring köksbordet. Barn som utan lön hjälper till på arbetsplatsen ska också skrivas in och ut i personalliggaren.
Rimligen måste reglerna justeras och göras mer tydliga.

3. Generationsskifte
Antalet äldre företagare har blivit fler och fler, nu när 40–tal-isterna passerat pensionsåldern. Samhället borde då göra det lättare för dem att överlåta sina företag på barnen. Men i verkligheten är det tvärtom – skatten blir då högre än om företaget säljs till någon utomstående.

Denna orättvisa skulle rättas till i ett förslag till ändrade 3:12-regler. Men förslaget, som mest handlade om försämringar, stoppades av Allianspartierna i våras. Man tappade då bort den positiva del som skulle jämställa skattereglerna för generationsskifte med vad som gäller för extern försäljning.
Hur detta kan göras är redan utrett och har godkänts av lagrådet. Både Allianspartierna och Sverigedemokraterna är eniga med partierna i den gamla regeringen. Så det är bara att skicka regeländringen vidare till den nya riksdagen där den bör kunna klubbas direkt.

TEXT: ANDERS ANDERSSON