Undvik familjefejder med tydliga avtal. Foto: Getty Images

Så undviker ni onödiga familjefejder

Samuel Karlsson

Publicerades: 5 mars, 2018

Kriser och konflikter kan ställa livet på ända och skapa familjefejder. Speciellt krångligt blir det om man driver företag ihop – och struntat i att skriva avtal mellan sig. Här tipsar juristen om hur man man gör.

Planera för skilsmässan redan när du gifter dig. Det är ett råd som brukar återkomma till par i giftastagen då och då. När man har det som allra bäst och inte är i konflikt och affekt ska man ta tillfället i akt och gemensamt se över hur man vill göra om kärleken skulle börja knaka i fogarna.

LÄS OCKSÅ: Generationsväxling med små steg för Percy och Nina

Samma sak gäller i familjeföretag, förstås. Men det är långt ifrån självklart att man gör så. Man förlitar sig helt enkelt på familjebanden och muntliga avtal.

– Det är inte alls ovanligt att man till exempel inte är införstådd med att ens ägande i ett bolag, och även det egna pensionssparandet, hälftendelas vid eventuell skilsmässa, säger juristen Noshin Kardel på Avtal24.

Hur ska man tänka föra att ena parten inte ska bli lottlös vid en eventuell skilsmässa?

– Det är inte så problematiskt då båda har lika rätt till värdet i bolaget. Däremot måste parterna ta ställning till och bestämma om de vill fortsätta driva bolaget tillsammans eller om en av parterna vill bli utköpt ur bolaget.

– Det kan vara en god idé att i ett tidigt skede vara överens om hur bolaget ska värderas så att det inte blir några dispyter kring det vid eventuell skilsmässa.

Hur gör man när man tar in sina barn i verksamheten?

– Om man vill göra detta successivt, vilket också är rekommenderat, kan det vara en god idé att introducera barnet för verksamheten genom att barnet först börjar jobba aktivt i bolaget för att på så sätt lära sig om verksamheten och processerna i bolaget innan hen blir ägare/delägare och får en företagsledande ställning.

– Ju bättre man förbereder en överlåtelse, desto bättre är förutsättningarna också för ett lyckat generationsskifte och en bra fortsättning för verksamheten med nya ägare. Är det flera som kommer att stå som ägare är det bra att reglera detta i ett aktieägaravtal, säger Noshin och fortsätter:

– Om ett barn ska ta över som företagsledare finns det en konfliktrisk när det kommer till de anställdas förtroende. Medarbetare och nyckelpersoner inom bolaget kan ha en stark lojalitet till företaget beroende på hur de upplever företagsledarens engagemang för företaget. Därmed kan lojaliteten vackla om det finns en osäkerhet kring efterträdarens trovärdighet.

– Därför är det bra att aktivera barnen i bolaget redan i unga år för att på så sätt kunna skapa bra relationer med medarbetare, affärskontakter och även de externa aktörer som bolaget har att göra med.

Bara ett av barnen vill ta över – hur löser man det?

– Vid försäljningar inom familjen är det inte ovanligt att priset hamnar lite lägre än till en extern köpare. Anledning är helt enkelt att överlåtaren har intresse av att övertagaren kan fortsätta att driva företaget utan att hamna i en finansiell svår situation.

Kan man ge bort företaget till bara ett av barnen?

– Det är inte ovanligt att företaget ges i gåva till barn utan ekonomisk motprestation. Idag är det en relativt enkel process sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades. Består familjen av flera barn, men det är bara ett barn som ska få ta del av företaget, kan övriga barn ifrågasätta en rent benefik överlåtelse och därmed bör man vara medveten om att överlåtelsen kan väcka frågor om rättvisa inom familjen. Man kan också planera att en överlåtelse ska ske i samband med ett frånfälle. Då är det viktigt att skapa en struktur genom att upprätta ett testamente eller dokumentera hur man vill att företaget ska hanteras i en sådan situation.

Ska man planera för att någon kommer att vilja dra sig ur framöver, kanske rentav sälja sin andel
i företaget?

– Det här kan man reglera på olika sätt – genom aktieägaravtal eller villkor i gåvobrev/testamente om förköpsrätt och hembud, säger Noshin.