Nummerupplysningen överklagar tingsrättsdom
Södertörns tingsrätt fann avtalet ogiltigt:

Nummerupplysningen överklagar tingsrättsdom

Estländska Nummerupplysningen OU har överklagat domen från fjärde oktober i målet där Södertörns tingsrätt fann uppdateringsblanketten vilseledande och avtalet ogiltigt.

I måndags lämnades överklagandet in till Svea hovrätt av Advokataktiebolaget Independent Laywers, som företräder Nummerupplysningen.

Juristen Stefan Köhler begär anstånd till 12 november med att inkomma med grunder för företagets talan, eftersom han ”för närvarande är mycket hårt arbetsbelastad samt mellan kommande semester”.

Den stämde företagaren företräds av Företagarna. Innan målet tas upp måste hovrätten bevilja prövningstillstånd.


ANNONS

Nyhetsbrev