Åklagaren agerar mot Företagsopinion. Foto: Getty Images

Åklagare går vidare mot Företagsopinion

Samuel Karlsson

Publicerades: 5 september, 2018

Åklagare har beslagtagit närmare en halv miljon kronor från ett bankkonto tillhörande San Fransokyo AB, som fungerat som betalningsmottagare åt varningslistade Företagsopinion OU. Åtal väntas väckas inom kort.

Den förundersökning om grovt fordringsbedrägeri mot estländska Företagsopionion OU som Driva Eget tidigare skrivit om, inleddes i slutet av förra året och lämnades under våren över till Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet på nationella åklagaravdelningen.

Där har man också inlett en förundersökning avseende misstanke om grovt penningtvättsbrott mot San Fransokyo AB, som agerat betalningsmottagare åt både Nummerupplysningen, Bolagsupplysningen och Företagsopinion.

Brottet ska vara förövat i Sverige under tiden juli 2017 fram till och med åtminstone 30 april 2018. Det sistnämnda datumet beslutade åklagare att beslagta 449 736 kronor från San Fransokyos bankkonto. Företagets företrädare misstänks för bedrägeri med hjälp av fakturor.

San Fransokyo har överklagat beslaget, och en förhandling hölls 18 juli bakom stängda dörrar i Södertälje tingsrätt. Rätten, och sedermera även Svea hovrätt, konstaterade att skälig misstanke om penningtvättsbrott fanns och att penningbeslaget skulle kvarstå.

LÄS OCKSÅ: Åtal dröjer mot fakturaskojare

Flera tusen sidor

Förundersökningssekretess råder, och delar av tingsrättens handlingar är sekretessbelagda. I en framställan om förlängd åtalstid mot San Fransokyo får man dock veta att  förundersökningen omfattar närmare 3000 sidor och att man utöver det begärt ut material från Estland genom en EIO, European Investigation Order. Det är ett omfattande material som ska översättas och därefter sorteras, sammanställas och analyseras, konstaterar man.

”Utifrån vad som framkommer av materialet kommer förhör att hållas. Åklagaren kommer också att ta ställning till om och vilken brottsmisstanke som ska delges. Det går i dagsläget inte med säkerhet att säga vilken brottsmisstanke som är aktuell.”, skriver vice chefsåklagare Peter Salzberg i framställan. Förlängd åtalstid beviljades till den 14 september.

Bluffaktureexperten Peter Forsman säger att förslaget att gå på de estniska företagens svenska betalningsmottagare funnits under ett par år. Han konstaterar att de misstänkta personerna förekommit även i andra betalningsmottagare, men att den tidshorisont åklagaren valt gör att de knappast kan ställas till svars för dessa.

– Jag tror det blir svårt att åtala för brottet grovt fordringsbedrägeri – det saknas för mycket i kedjan för att det ska hålla, säger Peter Forsman.

Ludvig Isacsson på Förenade Bolag är avvaktande till vad utfallet kan bli.

– Än är det för tidigt att dra några slutsatser, men med tanke på vilka resurser huvudmännen bakom den här strukturen har är risken stor att verksamheten förgrenas till andra bolag och personer som inte omfattas av åtalet, säger han.

San Fransokyos ombud är Peter Nilsson på Stahre Persson advokatbyrå.

– Inga kommentarer, inga kommentarer alls, säger han till Driva Eget när vi frågar hur företagets företrädare ställer sig till penningbeslaget och förundersökningen.

Företagsopinion anser verksamheten laglig

I en inlaga till tingsrätten 16 juli har dock Peter Nilsson förklarat att det är San Fransokyos uppfattning att deras verksamhet, som faktureringsbolag åt Företagsopinion som saknar bankgiro i Sverige, är laglig. Han skrev också att bolaget och dess företrädare är redo att samarbeta med åklagarmyndigheten för att reda ut eventuella oklarheter.

Sara Nilsson, åklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, kan inte lämna några kommentarer utan hänvisar till förundersökningssekretess. Hon bekräftar dock att förundersökningen fortfarande pågår, och att de än så länge inte begärt ytterligare uppskov med åtalet mot San Fransokyo. Om det är möjligt att åtala även det estniska bolaget Företagsopinion kan hon inte heller kommentera.

Text av: Anders Nyman