Åtal mot San Fransokyo AB dröjer. Foto: Getty Images

Åtal mot Företagsopinion-fakturerare dröjer

Samuel Karlsson

Publicerades: 14 september, 2018

Det blev inget åtal mot San Fransokyo AB den 14 september. Istället har åklagare begärt och fått anstånd till 12 oktober.

Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet skickade den 12 september en begäran till Södertälje tingsrätt om förlängd åtalstid mot Företagsopinions betalningsmottagare San Fransokyo AB och dess företrädare.

”Det stora material som har hämtats in håller alltjämt på att sorteras, sammanställas och analyseras. Översättning har påbörjats av svaret på EIO:n men det materialet är ännu inte genomgånget. Efter att materialet gåtts igenom kommer förhör att hållas. Det återstår alltjämt ett stort arbete i förundersökningen”, skriver kammaråklagare Sara Nilsson i framställan.

LÄS OCKSÅ: Drabbad av Bolagsupplysningen – Det här behöver du veta.

San Fransokyos ombud, Stahre Persson Advokatbyrå, satte sig först på tvären. ”Vi hade förväntat oss en mer utförlig redogörelse från åklagarens sida i samband med denna begäran. Framförallt hade vi förväntat oss en redogörelse ifall misstankarna mot bolagets företrädare stärkts eller inte. För det fall åklagaren kan återkomma med sådant utförligare redogörelse, finns det större möjlighet för oss att ta ställning till om framställan kan medges eller inte”, skrev advokat Peter Nilsson.

Dagen efter medgav han dock uppskovet. Åtal ska nu vara väckt senast den 12 oktober. Det är andra gången åklagare ber om och beviljas förlängd åtalstid i målet mot San Fransokyo sedan 30 april, då närmare en halv miljon kronor beslagtogs från företagets konto efter misstankar om grovt penningtvättsbrott.

Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet har bland annat begärt information från Företagsopinions säte Estland, genom en EIO, European Investigative Order. Det är det materialet som ska översättas till svenska och gås igenom. Om det hinns på fyra veckor är högst oklart.

Nyligen skrev vi om bakgrunden till åtalet mot San Fransokyo. Klicka på länken om du vill veta mer om ärendet: Läs mer här

Av: Anders Nyman