<![CDATA[]]>

“Bra finanser och låg statsskuld”

Gustaf Brickman

Publicerades: 20 september, 2012

Reformer för 23 miljarder kronor – höstbudgeten är den största satsningen regeringen gjort sedan 2009. Och för företagare kan framtiden ha mer att erbjuda – Borg öppnar upp för än fler sänkningar av bolagsskatten.

Finansminister Anders Borg inledde morgonens presskonferens med att säga att Europa befinner sig i ett bekymmersamt läge, men att det går desto bättre för Sverige.

– Vi lägger nu en ansvarsfull och långsiktig budget som kommet att ge Sverige Europas kanske starkaste finanser. Kanppast något annat land kan presentera de satsningar vi nu gör – på forskning, infrastruktur och stärkt konkurrenskraft.  

Anders Borg har tidigare pratat om en bolagsskatt på ”några procentenheter under 20 procent”. Nu sänks den alltså till 22 procent, och på presskonferensen på morgonen nämnde finansministern återigen att ”detta troligen inte blir den sista sänkningen” av bolagsskatten.

En stor del av de övriga satsningar som ska göras har regeringen redan presenterat vid tidigare tillfällen. Men här kommer de stora satsningarna igen – och många av dem kan påverka Sveriges företagare.

Infrastruktur för 106 miljarder

För att möta framtidens behov av transporter och skapa bättre förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet föreslås infrastrukturåtgärderna öka med 106 miljarder kronor perioden 2014 – 2025 jämfört med den tidigare perioden 2010 – 2021. Första steget i byggandet av en ny stambana för snabbtåg tas genom byggnation av sträckorna Stockholm – Linköping samt utbyggnad av dubbelspår Göteborg – Borås. Åtgärderna för att rusta upp och vårda det befintliga järnvägsnätet ökas under perioden 2014 – 2021 med cirka 20 miljarder kronor, det vill säga cirka 1,7 miljarder kronor/år.

Forsknings- och innovation för 11,5 miljarder

Under 2013-2016 satsas ytterligare 11,5 miljarder kronor på forskning och innovation för att skapa förutsättningar för nya produkter och bättre metoder som kan ge tillväxt. Pengarna går till forskning vid universitet, högskolor och forskningsråd.

Företagande och entreprenörskap stärks

Sänkning av bolagsskatten från 26,3 till 22 procent, kommer att kosta drygt 8 miljarder kronor, men syftet är så klart att fler företaga ska välja att skatta i Sverige och att det hela ska bli en plusaffär. En nytt riskkapitalavdrag blir det också, för människor som satsar sina egna privata pengar i affärsprojekt.
 

Se Anders Borg presentera budgeten på några minuter här.