Satsa i ett nytt företag – och sänk skatten med 15 procent

Anders Andersson

Publicerades: 13 september, 2012

Regeringen kör över Företagsskattekommittén och inför ett riskkapitalavdrag, som är efterlängtat av många. 15 procent av vad en privatperson satsar blir en ren skattesänkning.

Förslaget inför höstbudgeten presenterades samtidigt som förslaget om sänkt bolagsskatt. Företagsskattekommittén sa för bara några månader sedan nej till riskkapitalavdrag.

Men näringsminister Annie Lööf och många andra hade motsatt uppfattning. Därför kommer det nästa år ett riskkapitalavdrag som ska stimulera privatpersoner att våga satsa i riskprojekt och ge kapital till småföretag.

Privatpersoner ska kunna satsa upp till 1,3 miljoner kronor per person och år i avdragsgillt riskkapital. Halva det satsade beloppet blir avdrag i inkomstslaget kapital. Det betyder 15 procent av stasat kapital i sänkt skatt. Avdraget blir därmed högst 195 000 kr per person och år.

Men följande villkor måste vara uppfyllda för att avdraget ska godtas:

  • Investeraravdraget gäller endast privatpersoner som köper andelar eller aktier i ett mindre företag när företaget bildas eller vid en nyemission.
  • Den som gör investeringen får inte ha tagit emot någon värdeöverföring från företaget, till exempel utdelning, som är större än årets vinst under de två åren närmast före betalningsåret.
  • Om investeraren under de fem år som följer närmast efter betalningsåret säljer andelarna eller tar emot en värdeöverföring från företaget som överstiger årets vinst, ska hela avdraget återföras till beskattning.
  • Om avdraget medför att individen får ett underskott i inkomstslaget kapital ska underskott upp till storleken på avdraget minska skatten med 30 procent av underskottet. Avdragsbegräsningen som säger att endast 21 procent av underskott överstigande 100 000 kronor får dras av sätts därmed ur spel.
  • Ett företag får högst ta emot tillskott som ger rätt till investeraravdrag med 20 miljoner kronor per företag och år.
  • Företaget som tar emot riskkapitalpengarna måste ha totala löner på minst 300 000 kronor under betalningsåret eller året efter.

Förslaget kan träda i kraft tidigast den 1 september 2013. Innan förslaget kan träda i kraft måste det godkännas av EU.